Päämainos
Pienreaktorien kehitys käyntiin Suomessa
Teknologia 24.09. 09:03

Pienreaktorien kehitys käyntiin Suomessa

Projektissa selvitetään myös ydinteknologian pilotointia ja kotimaista referenssiä.

24.09.2020
Teksti Esko Lukkari

Business Finlandin rahoittama uusi kaksivuotinen EcoSMR-hanke (Finnish Ecosystem for Small Modular Reactors) kokoaa suomalaisia toimijoita kehittämään pienydinreaktoriliiketoimintaa.

Teholtaan alle 300 MW sarjavalmisteiset pienreaktorit (Small Modular Reactor) voitaisiin liittää yhteen sähkön, höyryn ja lämmön tuotantoa varten. Niissä hyödynnettäisiin innovatiivisia ratkaisuja ja sarjatuotantoa ja laajennettaisiin ydinenergian käyttöä kaukolämmön ja teollisuuden prosessilämmön tuotantoon.

VTT tiedotti hankkeesta 23.9. 

“Projekti tukee suomalaista teollisuutta luomaan kansainvälisen innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemin, energiamarkkinoille”, sanoo tiedotteessa projektin vastuullinen johtaja Ville Tulkki VTT:ltä. 

Hankkeessa analysoidaan ydinenergiateknologian vaatimuksia, lisensointia sekä liiketoimintaa. Projektissa selvitetään myös teknologian pilotointia Suomessa, koska kotimainen referenssi on tärkeä osaamisen viennin vauhdittaja.

VTT ja LUT-yliopisto vastaavat EcoSMR-hankkeen tutkimuksesta. Yrityskumppaneita hankkeessa on yhdeksän. Fortum, Teollisuuden Voima Oyj ja Refinec ovat käynnistäneet omat tuotekehitysprojektinsa, joissa paketoidaan osaamista myytäviksi tuotteiksi ja palveluiksi. Fortum Power and Heat Oy kehittää ydinkaukolämmön vientitoimintaa ja tuotteistamista. 

”Näemme pienydinvoiman merkittävänä osana ydinvoiman tulevaisuutta. Pidämme tärkeänä että Suomessa kehitetään pienydinvoimateknologiaa ja suomalaisen ydinvoimaosaamisen vientimahdollisuuksia”, sanoo Fortumin ydinvoiman tutkimuksen ja tuotekehityksen päällikkö Eero Vesaoja.

Vähäpäästöinen kaukolämpö

Maailmalla on käynnissä kymmeniä pienreaktoreiden kehityshankkeita. Yhdysvalloissa NuScale Power on viranomaisen sertifiointiprosessin teknisen osuuden valmiiksi. Kiinassa on rakenteilla ensimmäinen kevytvesiteknologiaan pohjautuva pienreaktori ja teollisuuskäyttöön soveltuva korkean lämpötilan kuulakekoereaktori on käyttöönotossa.

Pienreaktorisuunnittelijat ovat solmineet aiepöytäkirjoja mahdollisesta käytöstä esimerkiksi Tsekeissä, Puolassa, Romaniassa ja Virossa. Kyseessä ovat satojen miljoonien tai miljardien eurojen projektit, joten pääsy näihin projekteihin olisi kaupallisesti merkittävää.

Maailmalla suunnitelluista pienreaktoreista suurin osa on tarkoitettu joko sähköntuotantoon tai energialähteeksi korkean lämpötilan teollisuusprosesseille. Kaukolämmön vaatima noin sata-asteinen vesi mahdollistaa yksinkertaisemmat ja edullisemmat ratkaisut. 

EcoSMR-hankkeessa selvitetään myös kaukolämpöä tuottavan ydinlaitoksen reunaehtoja. Keski- ja Itä-Euroopassa käytetään laajasti kaukolämpöä, jonka tuottamiseen tarvitaan vähäpäästöinen energianlähde, joten tietotaidolle on kansainvälistä tarvetta.

”Perinteisissä toisen sukupolven paine- ja kiehutusvesireaktoreissa korkea turvallisuustaso saavutetaan moninkertaisilla varajärjestelmillä. Monimutkainen teknologia näkyy laitoksen hinnassa. Uuden sukupolven reaktoreihin suunnitellaan passiivisia jäähdytysjärjestelmiä, joissa veden virtaus tapahtuu luonnonkierrolla. Matalan lämpötilan kaukolämpöreaktorissa passiivinen jäähdytyskierto voidaan toteuttaa yksinkertaisella teknologialla”, sanoo VTT:n Reaktoriturvallisuuden tutkimusprofessori Jaakko Leppänen.

 EcoSMR on osa laajempaa ydinenergiatutkimusta ja sisarprojekti VTT:n aiemmin tänä vuonna käynnistyneelle dECOmm (Finnish Ecosystem for New International Decommissioning Services) –hankkeelle. dECOmm kokoaa yhteen ydinvoimaloiden käytöstäpoiston suomalaisosaamista.

EcoSMR -yrityskumppanit 

  • Helen Oy
  • Vantaan Energia Oy
  • Clenercon Oy
  • Ympäristötutkimus ja -arviointi EnviroCase Oy
  • Fortum Power and Heat Oy
  • Teollisuuden Voima Oyj
  • Refinec Oy
  • Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd
  • AFRY Finland Oy

Etusivulle >

Lisää teknologiauutisia >

JAA

LUETUIMMAT