Päämainos
Yhteistyörobotteja (cobotti) käytetään robotin ja ihmisen välisessä työskentelyssä.
Teknologia 05.08. 09:15

Yhteistyörobotteja (cobotti) käytetään robotin ja ihmisen välisessä työskentelyssä.

Pirkanmaalle uusi robotiikan kokeiluympäristö

Tavoitteena on saada yrityksille tärkeää strategista osaamista ja auttaa löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia yhteistyö- ja mobiilirobotiikasta, dynaamisesta ja oppivasta automaatiosta sekä niihin liittyvistä mittausratkaisuista.

05.08.2022
Teksti Osto&Logistiikka kuvat Universal Robots

Pirkanmaan yritysten kilpailukykyä halutaan edistää lisäämällä robotiikan sekä tuotantoautomaatioon ja konenäköön liittyvien teknologioiden käyttöönottoa yrityksissä.

Tavoitteena on saada yrityksille tärkeää strategista osaamista ja auttaa löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia muun muassa yhteistyö- ja mobiilirobotiikasta, dynaamisesta ja oppivasta automaatiosta sekä niihin liittyvistä mittausratkaisuista.

Hämeen ammattikorkeakoulun KESYtek – Kehittyneiden hyperkonnektiivisuustekniikoiden soveltaminen PK-yritysten käyttöön -hankkeessa kartoitetaan ja jaetaan kohteena oleville pk-yrityksille tietoa uusista mittaus-, automaatio- ja analytiikkaratkaisusta sekä robotiikasta.

Lisäksi tuotetaan tietoa ja työvälineitä ja menetelmiä yritysten osaamisen arviointiin ja kehittämiseen. Hankkeen pääkohteena on valmistava teollisuus ja sen tuotannolliset yksiköt.

Vuoden 2023 elokuun loppuun kestävässä hankkeessa tehdään kumppaniyritysten kanssa esimerkiksi simulointiympäristössä toteutettavia analyysejä sekä yritysympäristöissä toteutettavia käytännön kokeiluja. HAMKin tiloihin toteutettavassa robotiikan kokeiluympäristössä toteutetaan sekä yleisiä että yrityskohtaisia demonstraatioita. Lisäksi järjestetään yrityksille suunnattuja verkostoitumistapahtumia osaamisen uudistamiseksi ja perusosaamisen vahvistamiseksi.

Pirkanmaan liitto myönsi Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoituksena KESYtek – Kehittyneiden hyperkonnektiivisuustekniikoiden soveltaminen PK-yritysten käyttöön -hankkeille yhteensä 275 272 euroa. Tästä summasta investointien osuus on 49 000 euroa. Hankkeet rahoitetaan REACT-EU -määrärahoista osana Euroopan unionin toimia, jotka toteutetaan COVID-19-pandemian johdosta.

Hanke toteuttaa Pirkanmaan maakuntaohjelmaa 2018 – 2021, älykkään erikoistumisen strategiaa ja Pirkanmaan selviytymissuunnitelmaa.

AVAINSANAT

Robotiikka

JAA