Raahe osapilottina SSAB:n HYBRIT-hankkeessa
Teknologia 09.12. 07:05

Raahe osapilottina SSAB:n HYBRIT-hankkeessa

Kivihiilen korvaaminen vedyllä terästuotannossa pudottaisi Suomen päästöjä jopa 7 prosenttia.

09.12.2019
Teksti Esko Lukkari

Raahen terästehdas toimii SSAB:n pilottitehtaana, kun yhtiö aloittaa Suomessa fossiilivapaaseen terästuotantoon tähtäävän HYBRIT-tutkimushankkeen energiaosan. Sen on määrä valmistua toukokuun 2020 loppuun mennessä.

HYBRIT-tutkimuksen keskeiset osat eli kivihiilen korvaaminen vedyllä toteutetaan SSAB:n Ruotsin tehtailla ja yhteistyössä sikäläisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Gasumin, Nesteen ja St1:n kanssa ja Business Finlandin tukemana SSAB käynnistää Energy4HYBRIT-nimisen ennakkotutkimuksen. Siinä selvitetään fossiilivapaiden energialähteiden, pääasiassa biomateriaalisivuvirtojen käyttöä fossiilisten polttoaineiden tilalla tietyissä teräksenvalmistuksen prosesseissa, kuten valssauksessa. Raahen tehdas on SSAB:n pilottitehtaana.

SSAB tiedotti hankkeesta 4.12.

HYBRIT-hankkeen omistavat ruotsalaisyhtiöt SSAB, LKAB ja Vattenfall. Sen päätavoitteena on korvata rautamalmipohjaisessa teräksenvalmistuksessa käytetty koksi vedyllä. Raudanvalmistus vastaa noin 90 prosentista SSAB:n hiilidioksidipäästöistä. 

Vettä eikä hiilidioksidia

Päästöinä uudessa prosessissa syntyisi hiilidioksidin sijasta vettä. Laboratoriokokeet ja ennakkotutkimus ovat osoittaneet prosessin toimivuuden ja Ruotsin Luulajaan valmistuu pilottilaitos vuonna 2020. HYBRIT-hankkeen tavoite on kunnianhimoinen. Onnistuessaan se vähentää Ruotsin hiilidioksidipäästöjä 10  ja Suomessa 7 prosenttia.

”Suomen hanke on tärkeä askel kohti tavoitettamme olla fossiilivapaa koko tuotannossamme. Yhteistyössä kumppaniemme kanssa aiomme tarjota fossiilivapaan arvoketjun kaivokselta valmiiseen terästuotteeseen asti. Tavoitteenamme on ensimmäisenä maailmassa tuoda fossiilivapaata terästä markkinoille jo vuonna 2026”, sanoo tiedotteessa SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist.

”Energy4HYBRIT-yhteishanke keskittyy jäljellejääviin 10 prosenttiin teräksenvalmistuksen hiilidioksidipäästöistä eli lukuisiin muihin prosesseihin kuin raudantuotantoon. Yhtenä keskeisenä ennakkotutkimuksen kohteena on selvittää muiden polttoaineiden kuin fossiilsten polttoaineiden käyttöä näissä prosesseissa. Biopolttoaineiden osalta tutkitaan esimerkiksi erilaisten hakkuu- ja muiden biojätteiden ja sivutuotteiden keräämisen, kuljettamisen ja hyödyntämisen mahdollisuuksia Itämeren alueelta”, sanoo SSAB:n ympäristöjohtaja Harri Leppänen.

SSAB:n Raahen tehdas toimii SSAB:n pilottitehtaana. Oulun yliopisto ja VTT tutkivat ja mallintavat kaikki tehtaan energiankäyttövirrat. Ennakkotutkimuksessa mukana olevat energiayhtiöt ovat selvittämässä vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöä ja saatavuutta. Ennakkotutkimus valmistuu toukokuun 2020 loppuun mennessä.

JAA