RAAS tukee liikenteen ja logistiikan kehittämistä

Suomi kokoaa logistiikan huippuosaajat yhteen.

13.06.2018
Teksti Esko Lukkari

VTT, Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto sekä kahdeksan muuta yliopistoa ja ammattikorkeakoulua käynnistävät RAAS-tutkimusallianssin.

Avoimen autonomisen liikenteen ja logistiikan yhteenliittymällä tuetaan meri- ja maaliikenteen, ilmailun sekä työkoneiden automatisoitujen ratkaisujen kehittämistä ja tavoitellaan alan kärkipaikkaa maailmassa.

VTT tiedotti allianssista 11.6.

Research Alliance for Autonomous Systemsin tavoitteena on tehdä Suomesta yksi johtava autonomisten ratkaisujen ja palvelujen tutkimus- ja kehitysympäristö. Maahan halutaan houkutella myös ulkomaisia investointeja.

Meriteollisuudessa kehitys on lähtenyt liikkeelle muun muassa One Sea -liiketoimintaekosysteemin ajamana. Suomessa on kehitetty jo pitkään kaivoksissa, satamissa ja metsissä liikkuvien työkoneiden autonomisia huippuratkaisuja. Lisäksi kotimainen ajoneuvoteollisuus ja liikennepalveluyritykset ovat aktivoituneet autonomisissa ratkaisuissa.

Yhteistyö kiinnostaa

”Yhteistyö ja ristiin oppiminen eri alojen välillä on erittäin tärkeää autonomisen liikenteen kehityksessä”, toteaa tiedotteessa Rolls-Roycen Sauli Eloranta.

VTT:n tutkimusjohtaja Kalle Kantola korostaa, että RAAS-allianssi tuo synergiaa eri sovellus- ja teknologia-alueiden välille, mikä kiihdyttää kehitystä.

”Allianssin kautta on pääsy myös kansainvälisen osaajaverkoston tutkimus- ja kehityspalveluihin. Haemme aktiivisesti erityisesti kansainvälisiä tutkimusryhmiä mukaan allianssiin”, kertoo Aalto-yliopiston dekaani Gary Marquis.

Sandvikin teknologiajohtajan Jani Vileniuksen mukaan on tärkeää, että kansainvälinen yritys saa RAASin kautta helposti pääsyn parhaisiin tutkimusryhmiin niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

RAAS-allianssiin kuuluvat Teknologian tutkimuskeskus VTT, Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto sekä lisäksi Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Yrkeshögskolan Novia ja Åbo Akademi.

JAA