Päämainos
Roadscanners diagnosoi teiden kuntoa
Teknologia 31.03. 09:41

Roadscanners diagnosoi teiden kuntoa

Skannaus erottaa korjausta vaativat tieosat kunnossa olevista ja laskee hoitokustannuksia.

31.03.2020
Teksti Esko Lukkari

Roadscanners Oy:n kehittämällä skannausdiagnostiikalla voidaan paikantaa tieverkoston ongelmakohdat, määrittää ongelmien syyt ja korjata ne ennen vahinkojen syntymistä. 

Innovaation avulla tiet voidaan yhtiön mukaan kunnostaa kustannustehokkaasti sekä parantaa samalla liikenneturvallisuutta. 

Rovaniemeläisyhtiön kehittämä liikkuva RDSV-tieklinikka mittaa lähes kaikki tie- ja katuomaisuuden älykkäässä hallinnassa tarvittavat muuttujat, joita tarvitaan ongelmien syiden selvittämisessä ja ennakoivassa kunnossapidossa.

Editor kertoo innovaatiosta artikkelissaan 25.3.   

 ”Tie- ja katuverkon kunnossapito ei ole aina rahasta kiinni, vaan enemmänkin siitä, miten asiat tehdään. Jos jatkamme tienpitoa nykyisellä pääteiden korjaukseen keskittyvällä politiikalla, jossa vähäliikenteisemmät tiet jätetään heikommalle hoidolle, on teiden korjausvelkamme ainakin kaksinkertainen kymmenessä vuodessa”, Roadscannersin toimitusjohtaja Timo Saarenketo sanoo artikkelissa.

Saarikedon mukaan diagnostiikalla nykyinen tieverkko saadaan korjattua ja pysymään kunnossa ilman suurempia korjauksia seuraavat 10 – 20 vuotta. Rahaa ei hänen mukaansa kymmenen vuoden aikana tarvita kokonaisuudessaan juurikaan enempää kuin nykyisessä tiepolitiikassa.

Palkittua teknologiaa

Roadscanners sai vuonna 2018 kansainvälisen tiealan järjestön IRF:n palkinnon. Palkinto myönnettiin Roadscannersin, Väyläviraston ja kolmen ELY-keskuksen yhteiselle PEHKO-projektille. 

PEHKOn tavoitteena on kasvattaa päällysteiden käyttöikää uusilla päällystettyjen teiden ylläpidon ja hoidon käytännöillä.

Neljän vuoden projektin tuloksena Lapin ja Keski-Suomen testialueilla päällysteiden laskennalliset vuosikustannukset ovat pudonneet jo 20-36 prosenttia ja tavoitteena on niiden puolittaminen vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2018 alkoi PEHKO-pilotti Uudenmaan alueella.

Yhtiön teknologialla voidaan tunnistaa tieverkon huonokuntoiset ja käyttöiältään lyhyet ja kalliit jaksot sekä selvittää ongelmien juurisyyt. Päällysteiden laskennalliset vuosikustannukset ovat teknologialla paikoin laskeneet lähes 40 prosenttia.  

Suomessa on tietty tiejakso päällystetään kokonaisuudessaan. Todellisuudessa kymmenen kilometrin matkalla on tutkimusten mukaan oikeasti korjaamista vaativaa osuutta ehkä 1–3 kilometriä eli rahaa hukataan turhaan.

JAA

LUETUIMMAT