Päämainos
Rusorypykkä pystyy tuottamaan puu- ja paperijätteestä etanolia nykyisiä kaupallisia menetelmiä yksinkertaisemmin.
Teknologia 27.10. 14:00

Rusorypykkä pystyy tuottamaan puu- ja paperijätteestä etanolia nykyisiä kaupallisia menetelmiä yksinkertaisemmin.

Rusorypykällä bioetanolia puu- ja kartonkijätteestä

Suomen luonnosta löytyvä lahottajasieni tuottaa etanolia puu- ja pahvijätteestä ilman sähköä.

27.10.2020
Teksti Esko Lukkari kuvat Helsingin yliopisto Matti Kuusela

Helsingin yliopiston maatalous-- metsätieteellisessä tiedekunnassa 23.10. väitelleen Hans Mattilan mukaan  Suomen luonnosta löytyvä Rusorypykkä-lahottajasieni tuottaa merkittäviä määriä etanolia puu- ja kartonkijätteestä.

Jätemateriaali ei tarvitse edes monimutkaisia esikäsittelyjä, joten tutkimustulos saattaa olla uusi askel bioetanolin tuotannossa. Bioetanoli on tärkeä uusiutuva polttoneste ajoneuvoteollisuudelle.

Helsingin yliopisto tiedotti tutkimuksesta 21.10. 

Mattilan väitöskirjatutkimuksen mukaan Rusorypykkä pystyi lahottamaan eri lajien sahanpurun lisäksi olkea ja runsaasti epäpuhtauksia sisältävää kierrätettyä puujätettä. Etanolin tuotanto oli erityisen suurta, kun Rusorypykälle tarjoiltiin pahvia ja kierrätettyä pahvia.

Yksinkertainen prosessi

Etanolin tuottoprosessi on yksinkertainen, sillä se perustuu rusorypykän kykyyn lahottaa hapettomissa oloissa puuta ja tuottaa samanaikaisesti etanolia. Etanolin valmistukseen riittävät huoneenlämpö ja ilmatiivis astia, johon sieni suljetaan puumateriaalin ja ravintoliuoksen kanssa.

”Nyt käytössä oleviin kaupallisiin sovelluksiin verrattuna prosessiimme tarvitaan enemmän aikaa. Myös etanolipitoisuudet jäävät kaupallisia sovelluksia pienemmiksi eivätkä sovellukset kykene käyttämään puuta tai jätepuuta ilman, että sitä käsitellään ensin liuottimella, hapolla tai paineistetulla höyryllä”, sanoo Mattila.

Prosessi ei toisaalta vaadi ulkopuolista lämmitystä, jäähdytystä tai sekoitusta, mikä tekee siitä kaupallisia sovelluksia halvemman ja yksinkertaisemman menetelmän.

Jopa ilman sähköverkkoa

”Etanolia voitaisiin näin tuottaa jopa sähköverkon ulottumattomissa. Rusorypykän käyttö bioetanolituotannossa lisäisi joustavuutta ja voisi olla ympäristön kannalta kestävämpi vaihtoehto. Menetelmää voitaisiin käyttää bioetanolin tuotantoon hajautetusti puuperäisen jätteen syntypaikalla, kuten maatiloilla”, hän sanoo.

Menetelmä vaatii lisätutkimusta ennen kaupallista tuotantoa. Tutkijat pyrkivät muokkaamaan kasvatusolosuhteita, jotta etanolin tuottoa voitaisiin lisätä. Myös lahotusprosessin yhteydessä syntyville muille yhdisteille etsitään käyttöä.

”Olemme tutkineet, mitä muuta rusorypykkä kykenee tuottamaan etanolin ohella. Puun lahotuksen yhteydessä syntyy useita luonnonyhdisteitä, joilla koko prosessiin voidaan saada kaupallista lisäpotentiaalia. Näitä yhdisteitä pyritään tunnistamaan ja niiden biologista arvoa selvittämään”.

Etusivulle >

Lisää teknologiauutisia >

AVAINSANAT

bioetanoli

JAA