Päämainos
Sähköaseman akkuja ladataan polttokennolla
Teknologia 25.03. 07:22

Sähköaseman akkuja ladataan polttokennolla

Fingrid ja Leppäkosken Sähkö testaavat teknologiaa Iissä 400 kV:n sähköaseman akustolla.

25.03.2020
Teksti Esko Lukkari

Fingrid testaa Leppäkosken Sähkön kanssa polttokennoa sähköaseman akuston lataamisessa häiriötilanteissa. Polttokenno tuottaa energiaa vesimetanoliseoksesta eli on täysin päästötön.

Polttokennoa energialähteenä käytetään jo työkoneissa ja laivoissa. Päästötön teknologia kiinnostaa koko logistiikka-alaa.

Teknologian soveltuvuutta kokeillaan Tuomelan sähköasemalla Iin kunnassa, jossa sen soveltuvuutta testataan kantaverkon 400 kV:n sähköaseman akuston toiminnan varmentamiseen.

Polttokenno lataa tarvittaessa sähköaseman akuston ja turvaa näin kriittiset toiminnot myös häiriötilanteissa. Sähköaseman akustoa voidaan ladata polttokennollanoin sata tuntia ilman välitankkausta

Fingrid tiedotti pilotista 26.2.

Polttokenno käynnistyy automaattisesti, kun järjestelmä havaitsee sähköaseman omakäyttösähkön jakelussa riittävän pitkän katkon. Näin varmistetaan aseman uudelleenkäynnistämiseen tarvittavat kriittiset toiminnot häiriötilanteissa. Leppäkosken Sähkö on rakentanut polttokennokontin sähköasemalle.

Energiaa vedestä ja metanolista

Fingridin asiantuntija Kari Ahola sanoo tiedotteessa, että metanolipolttokennon polttoaineena käytetään veden ja metanolin seosta.

”Vetypolttokennoon verrattuna metanolipolttokennon etu on, että vetyä sisältävien kaasupullojen sijaan nestemäistä metanolia voidaan kuljettaa ja varastoida kanistereissa”, Ahola sanoo.

Hänen mukaansa polttokennoratkaisun toimintavarmuutta parantaa se, että järjestelmää voidaan valvoa ja koekäyttää etänä. Etäkatseluyhteyden kautta nähdään laitteiston tilatiedot ja mahdolliset hälytykset.

”Ja vaikka etäyhteys ei toimisi, järjestelmä osaa käynnistyä automaattisesti”.

Pilotista hyvät kokemukset

Pilottihanke liittyy EU:ssa voimaan astuvaan uuteen verkkosääntöön. Sen mukaan merkittävien kanta-, alue- ja jakeluverkon sähköasemien ja voimalaitosten tulee 18.12.2022 mennessä toteuttaa 24 tunnin toimintakyky tilanteissa, joissa niiden ulkoinen pääsähkönsyöttö menetetään.

Varajärjestelmän tulee varmentaa sähköjärjestelmän käytönpalautuksen kannalta välttämättömät toiminnot. Niitä ovat muun maussa viestiyhteydet, kytkinlaitteiden kauko-ohjaus, olennaiset mittaus- ja tilatiedot sekä valvomotoiminnot. Uusi verkkosääntö on haasteellinen joidenkin sähköasemien nykyisille akkuvarmennetuille apusähköjärjestelmille.

”Pienessä osassa sähköasemia saattaa tulla haasteita kasvattaa akustoa riittävästi, lähinnä liian pienen akkuhuoneen vuoksi. Silloin vaihtoehto ulos asennetulle dieselgeneraattorille voi olla polttokenno”, Ahola sanoo.

Siksi niiden tueksi haetaan polttoteknologian kaltaisia uusia ratkaisuja.

Tuomelan sähköaseman pilottihanke alkoi viime keväänä. Ahola sanoo, että tähänastiset kokemukset ovat olleet hyvät.

"Arviomme mukaan polttokennolla sähköaseman akustoa voidaan ladata noin sata tuntia ilman välitankkausta eli ratkaisu täyttää selvästi uudet määräykset."

JAA