Päämainos
Rauman satama oli ensimmäisiä uuden järjestelmän käyttäjiä.
Teknologia 30.11. 09:43

Rauman satama oli ensimmäisiä uuden järjestelmän käyttäjiä.

Satamasääjärjestelmä käytössä jo 16 satamassa

Vaisalan ja Unikien kehittämän täsmäsäämallin käyttö yleistynyt satamissa nopeasti.

30.11.2021
Teksti Esko Lukkari kuvat Rauman satama

Vaisalan ja Unikien kehittämä satamien täsmäsäätiedon hyödyntämismalli on yleistynyt nopeasti. Se on käytössä jo 15 suomalaissatamassa ja Ruotsin Gävlessä.

Vaisalan sääasemaratkaisu kokoaa satama-alueen reaaliaikaisen paikallissään havainnot. Unikien kehittämään satamien reaaliaikaiseen tiedonjako- ja ohjausjärjestelmään yhdistettynä se tehostaa satamien toimintaa ja parantaa turvallisuutta.

Paikallisella säätiedolla on huomattava merkitys satamien sujuvalle ja turvalliselle toiminnalle. Varsinkin nopeasti muuttuvat tuuliolosuhteet voivat aiheuttaa aluksille ja satama-alueen koneille yllättäviä vaaratilanteita ja onnettomuuksia.

Unikie tiedotti asiasta 10.11.

Sää aiheuttaa paljon vaaratilanteita

”Satamien riskeistä ja operatiivisista ongelmista lähes puolet liittyvät tuuliin ja niiden äkkinäisiin muutoksiin. Vaisala Beacon -sääasemaverkko mahdollistaa esimerkiksi tuulen nopeuden ja suunnan sekä sateen havainnoinnin satama-alueella. Täsmälliset säätiedot auttavat päätöksenteossa, parantavat sataman turvallisuutta ja tehostavat toimintaa. Säädataa voidaan käyttää sataman infrasuunnittelun”, sanoo tiedotteessa Vaisalan meriteollisuusliiketoiminnan johtaja Mikko Nikkanen.

Ohjelmistoyhtiö Unikien älykkäisiin satamatoimintoihin kehittämä POLO-ympäristö tehostaa satamien tiedonkulkua yhdistämällä eri satamatoimijoiden laitteista kerätyn tiedon reaaliaikaiseksi tiedonjako-, varoitus- ja ohjausjärjestelmäksi. POLOn käyttöliittymä, Port Activity App, on käytössä jo 15 suomalaisessa satamassa sekä Ruotsin Gävlessä.

Uusia ratkaisuja kehitteillä

”Kehitämme POLO:on uusia ominaisuuksia satamien toiminnan optimointiin. Ensimmäiset yhteiset projektit ovat jo työn alla ja tuloksia päästäneen näkemään jo ensi kevään aikana”, sanoo Unikien teollisuusratkaisujen johtaja Petri Kalske.

Vaisala Beacon -sääasemien tuottama säätieto on Unikien kehittämällä sovelluksella kaikkien sataman toimijoiden hyödynnettävissä tietokoneen selaimella tai älylaitteella mobiilisovelluksella. Säätieto yhdistetään sataman toiminnasta saatavaan operatiiviseen tietoon. Koneoppimisella tiedosta voidaan tuottaa toimintasuosituksia, ja siten varautua mahdollisiin vaaratilanteisiin tai viiveisiin.

Vaisala ja Unikie järjestävät yhdessä webinaarin keskiviikkona 8.12., jossa satamille tarjottavaa paikallissääratkaisua osana sataman reaaliaikaista tilannekuvaa käsitellään yksityiskohtaisemmin.

JAA

LUETUIMMAT