Päämainos
SCA ja St1 valmistamaan nestemäisiä biopolttoaineita
24.09. 09:12

SCA ja St1 valmistamaan nestemäisiä biopolttoaineita

Yhteisyritys omistaa puolet St1 Nordicin Göteborgin uudesta suuresta biojalostamosta.

24.09.2021
Teksti Esko Lukkari kuvat St1

SCA ja St1 ovat perustaneet biopolttoaineiden tuotantoon ja myyntiin keskittyvän yhteisyrityksen, josta kumpikin osapuoli omistaa 50 prosenttia. SCA toimittaa mäntyöljyä yhteisyritykselle ja investoi siihen noin 60 miljoonaa euroa.

Yhteisyritys tulee omistamaan 50 prosenttia St1 Gothenburg Biorefinery AB:stä, joka investoi parhaillaan kokonaiskapasiteetiltaan 200 000 tonnin biojalostamoon. Investoinnin arvo on noin 250 miljoonaa euroa. Uusi biojalostamo otetaan käyttöön vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä.

St1 Nordic ja SCA tiedottivat asiasta 20.9.

"Kumppanuus SCA:n kanssa on avainasemassa toteuttaessamme uusiutuvien polttonesteiden investointiohjelmaamme ja se varmistaa uusiutuvan raaka-aineen saatavuuden täyttäessämme kunnianhimoisia vuoden 2030 pohjoismaisia ilmastotavoitteita”, St1 Nordic Oy:n toimitusjohtaja Henrikki Talvitie sanoo tiedotteessa.

SCA tähtää nyt biopolttoaineisiin

”St1:n kanssa perustetun yhteisyrityksen myötä siirrymme kemian- ja polttonesteteollisuuden mäntyöljytoimittajan roolista jatkojalostamaan aktiivisesti uusiutuvia raaka-aineitamme”, sanoo SCA:n toimitusjohtaja Ulf Larsson.

"Jatkamme metsistämme ja teollisuudestamme saamiemme uusiutuvien sivutuotteiden liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä, jotta voimme edelleen kehittää arvoketjuamme ja edistää EU:n kunnianhimoista ilmastostrategiaa”, hän lisää.

Uutta biojalostamoa rakennetaan parhaillaan St1:n jalostamoalueelle Göteborgiin, ja sen tuotantokapasiteetti tulee olemaan 200 000 tonnia nestemäisiä biopolttoaineita. Se on suunniteltu optimoimaan uusiutuvan HVO dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantoa sekä käyttämään mäntyöljypohjaista raaka-ainetta. 

Ristiinomistusta

Yhteisyritys saa SCA:lta mäntyöljyä, jota syntyy sulfaattisellun tuotannon sivutuotteena SCA:n Östrandin, Obbolan ja Munksundin tehtailla. Biojalostamo voi lisäksi hyödyntää laajalti muitakin uusiutuvia raaka-aineita, ja sen odotetaan olevan tuotannossa vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä.

Osana sopimusta St1 tulee omistamaan myös 50 prosenttia SCA Östrand Biorefinerystä. Östrandin biojalostamohanke on hiljattain saanut ympäristöluvat tuottaa 300 000 tonnia nestemäisiä biopolttoaineita, jotka pohjautuvat sulfaattisellun tuotannon sivutuotteena syntyvään mustalipeään sekä kiinteään biomassaan, kuten sahanpuruun tai puunkuoreen.

Östrandin biojalostamo on kehitysprojekti, jossa on ratkaistava vielä useita teknisiä haasteita ennen projektisuunnitelman viimeistelyä.

AVAINSANAT

SCA St1

JAA