Päämainos
Selvitys: Satamien automatisointi on lopulta vaivan arvoista
Teknologia 19.12. 09:01

Selvitys: Satamien automatisointi on lopulta vaivan arvoista

Satamien automatisoinnin haasteet ovat isot, mutta niiden ylitse pääsee huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella.

19.12.2018
Teksti Heli Satuli kuvat McKinsey

Satamat ovat automatisoineet hitaammin kuin vertailukelpoiset alat, erityisesti kaivostoiminta ja sisälogistiikka. Nyt satamien automatisointi alkaa kuitenkin päästä vauhtiin. Näin todetaan tuoreessa McKinseyn selvityksessä.

Automaatiota hyödyntävät satamat ovat turvallisempia kuin perinteiset. Ihmisten tekemien inhimillisten virheiden määrä vähenee ja satamien suorituskyky on helpompi ennakoida.

Iso investointi, paljon sudenkuoppia

Automaatioon tarvittavat pääomainvestoinnit ovat kuitenkin melko korkeat ja operatiiviset haasteet suuret. Suurimpia ongelmia ovat selvityksen mukaan kapasiteetin puute, heikko data, siiloiset prosessit ja vaikeudet käsitellä poikkeuksellisia tilanteita. McKinseyn kyselytutkimus osoittaa, että vaikka toiminnan kustannukset vähenevät, niin vähenee usein myös tuottavuus. Sijoitetun pääoman tuotto on tällä hetkellä alhaisempi kuin alan keskimääräinen taso.

Tästä huolimatta onnistuneet kokemukset satamien automatisoinnista osoittavat, että huolellinen suunnittelu ja projektinhallinta voivat ylittää nämä vaikeudet moninkertaisesti. Huolellisesti suunnitteluissa ja toteutetuissa hankkeissa käyttökustannukset ovat laskeneet 25-55 prosenttia ja tuottavuus noussut 10-35 prosenttia.

Toimialan tehokkuuden kasvu on ilmeistä. Pitkällä aikavälillä investoinnit satamien automatisointiin johtavat tietä kohti uutta paradigmaa nimeltään satama 4.0. Satamista tulee palveluorganisaattoreita osana digitalisoituvaa maailmantaloutta. Satama 4.0 tuottaa enemmän arvoa sataman operaattoreille, toimittajille ja asiakkaille, mutta kyseistä arvoa ei jaeta tasaisesti satamien ja niiden ekosysteemien välillä. Jos satama haluaa päästä käsiksi tuohon arvoon, tarvitaan innovatiivisia liiketoimintamalleja ja yhteistyömuotoja. Sellaisia ei synny helposti. Mutta se on tulevaisuus, jonka eteen McKinseyn raportin mukaan kannattaa tehdä töitä.

JAA

LUETUIMMAT