Päämainos

Siemens ja VTT kiihdyttävät metsäteollisuuden digitalisaatiota

Ekosysteemin rakentamisella vauhditetaan uutta liiketoimintaa. 

05.04.2018
Teksti Esko Lukkari

VTT ja Siemens alkavat yhdessä vauhdittaa metsä- ja kuituteollisuuden digitalisaatiota. Ne ovat sopineet digitalisaatiota edistävään ekosysteemiin tähtäävästä yhteishankkeesta. Sillä halutaan vauhdittaa alan digitalisaatioteknologioiden, liiketoimintamallien ja palveluratkaisujen kehitystä ja lisätä yritysten kilpailukykyä. 

Siemensin ja VTT:n Digital Fiber Initiative -hanke ulottuu aina mittaus- ja sensoriteknologioista datan hyödyntämiseen ja datapohjaisiin pilvi- ja IoT-teknologioihin perustuviin palveluihin. 

Ensimmäisiä askelia hankkeessa ovat Siemensille myönnetty Tekesin Co-Creation -rahoitus Digital Fiber -ekosysteemin rakentamiseen sekä valmisteluvaiheessa oleva Business Finland Co-Innovation -yritysryhmähanke. Tämän valmistelussa on mukana yhdeksän suomalaista pk-yritystä, jotka tarjoavat ja kehittävät digitalisaatioon liittyviä teknologioita, tuotteita ja palveluita. Myös Spinverse Oy on mukana ekosysteemin sekä yritysryhmähankkeen valmistelussa Siemensin alihankkijana. 

”Digital Fiber Initiative merkitsee erinomaista mahdollisuutta olla mukana kiihdyttämässä toimialan digitalisaatiota merkittävän kumppanin kanssa ja huomattavaa panostusta uusien teknologioiden ja palvelujen luomiseen yhdessä alan suomalaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa”, sanoo tiedotteessa VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara.  

Metsäteollisuus on voimakkaassa muutosvaiheessa. Metsästä saatavan puukuidun uudet käyttökohteet, biomassan jalostus ja kierrätys edellyttävät uudenlaisia prosesseja ja niitä tukevia teknologiaratkaisuja. Hankkeessa kehitetään muuttuvan toimintaympäristön vaatimia prosessimalleja, joista hyötyy Suomen koko metsäteollisuus. 
  
”Suomessa on kansainvälisesti kiinnostavaa metsäteollisuusosaamista. Siemensille tämä on kiinnostava hanke, koska kokemuksia, oppeja ja tuloksia voidaan hyödyntää muissakin maissa. Ekosysteemit ovat tulevaisuudessa yhä välttämättömämpiä nopeaan ja ketterään kehittämiseen ja testaamiseen. Tuomme hankkeeseen osaamisemme teknologioista, metsäteollisuudesta, digitalisaatiosta ja IoT:stä sekä kansainväliset markkinointikanavat kehitetyille ratkaisuille”, sanoo Siemens Osakeyhtiön toimitusjohtaja Janne Öhman.  
 
Digital Fiber Initiative -ekosysteemin mahdollistavia tekijöitä ovat esimerkiksi Siemensiltä käyttöön saatavat suunnittelu- ja IoT-ohjelmistot ja näihin liittyvät koulutuspalvelut sekä VTT:ltä konkreettinen Bioruukin prosessiympäristö. Bioruukista on valittu digitalisoitavaksi kuidunkehruulinja sekä myöhemmin mm. vihreän kemian prosessilinja. Näitä kokeellisia tutkimusympäristöjä voidaan käyttää esimerkiksi uusien teknologioiden ja palvelukonseptien kehitys- ja testausympäristöinä. 

JAA