Päämainos

Sitra visioi EU:n datastrategiaa

Sitra ehdottaa ranskalaiskumppaninsa kanssa EU:n datastrategian kehittämistä.

19.05.2020
Teksti Esko Lukkari

Sitra on laatinut yhteistyössä ranskalaisen A New Governance -aloitteen kanssa 35 toimenpide-ehdotusta sisältävän työpaperin EU-datastrategian tulevaisuuden visioksi. 

Toimenpide-ehdotuksissa korostetaan, että datastrategiassa pitää huomioida toimialat ylittävä henkilödata.

Toimenpide-ehdotukset on tarkoitettu Euroopan komissiolle, EU:n jäsenvaltioille, yrityksille, datan jakamisen projektien parissa työskenteleville sekä tutkijoille. Ehdotukset on ryhmitelty komission EU-datastrategian strategiakappaleen neljän teeman mukaisesti.

Sitra julkisti ehdotuksensa 18.5.

Euroopan komissio julkaisi helmikuussa datastrategian, jonka tavoitteena on luoda Eurooppaan yhtenäiset sisämarkkinat datalle. Nykyistä vapaampi Euroopan sisäinen ja toimialat ylittävä datan liikkuvuus hyödyttäisi yrityksiä, tutkijoita ja julkista sektoria sekä poliittista päätöksentekoa. 

Sitra yhdessä ranskalaisen kumppaninsa kanssa haluaa konkretisoida EU:n datastrategiaa. 

Henkilödata huomioitava

“On vaikea tehdä selkeä ero teollisen datan ja henkilödatan välillä. Hyvä esimerkki on ajoneuvojen keräämä data, jota tulee käsitellä henkilödatana. Jos henkilödataa ei nosteta tärkeäksi osaksi datastrategian toimeenpanoa, merkittävä määrä dataa jää komission kaavailemien data-avaruuksien ulkopuolelle, eikä tätä dataa voi hyödyntää innovaatiotoimintaan”, sanoo Sitran IHAN-Projektin tiedotteessa Sitran johtava asiantuntija Laura Halenius.

Sitran IHAN– Ihmislähtöinen datatalous –avainalueen projekti käynnistyi vuonna 2018 ja se päättyy kesällä 2021.


 Sitran ja sen ranskalaiskumppanin teemat ovat:

  •  datan ja henkilödatan toimialarajat ylittävän saatavuuden ja uudelleenkäytön hallintamallin kehittäminen
  •  infrastruktuurin luominen datamarkkinoille
  •  datan uudelleenkäytön tarjoamien mahdollisuuksien vahvistaminen yksilöille ja yrityksille
  •  data-avaruuksien eli sisämarkkinoiden koordinoitu kehittäminen ja henkilödatan sisällyttäminen osaksi data-avaruuksia.


Yhtenäiset eurooppalaiset sisämarkkinat datalle lisäävät innovaatioita

Innovaatiot edellyttävät dataa. Nykyään sitä ei kuitenkaan ole riittävästi saatavilla. Jotta data saataisiin laajamittaisesti julkisen ja yksityisen sektorin käyttöön, tulisi EU:n Sitran ja sen ranskalaiskumppanin mukaan tukea esimerkiksi yhteisten standardien ja parhaiden käytäntöjen kehittämistä sekä pilvipalvelujen rakentamista. Tukitoimet tulisi suunnata toimivien datamarkkinoiden infrastruktuurin rakentamiseen.  

Uusi toimija data-avaruudelle

Datan vapaata liikkuvuutta yli toimialojen tulisi edistää perustamalla uusi toimija, jonka tehtävänä olisi varmistaa data-avaruuksien yhteen toimivuus sekä huolehtia siitä, että henkilöön liittyvä data liikkuu eri toimialoilla samoilla ihmislähtöisillä pelisäännöillä. Uusi toimija tekisi tiivistä yhteistyötä standardisointiorganisaatioiden kanssa ja antaisi suosituksia data-avaruuksien kehittäjille.

Datan jakaminen mahdollistaa yrityksille uusia liiketoimintamalleja ja luo kuluttajille innovatiivisia uusia palveluja. Ihmisten luottamuspula ja osaamisen puute ovat merkittävä este yksilödatan jakamiselle. Esimerkit innovatiivisista, ihmisten arkea parantavista, luotettavista palveluista ovat välttämättömiä, jotta ihmiset alkavat jakaa dataansa. Samoin ”reilun datan merkki” auttaisi tunnistamaan ja valitsemaan luotettavia digitaalisia palveluita. 

“Datan laajamittaisempi saatavuus, jakaminen ja eri lähteistä tulevan datan yhdistely uusiksi innovatiivisiksi palveluiksi tarjoaa myös EU:n jäsenvaltioille ja yrityksille työkaluja pandemian hallintaan sekä vastata uuden normaalin haasteisiin entistä tehokkaammin”, sanoo Sitran IHAN-projektin johtava asiantuntija Markus Kalliola

Kilpailukykyinen digitaalinen Eurooppa edellyttää myös data-avaruuksien muodostaman yhtenäisen sisämarkkinan koordinoitua kehittämistä. Sitra ja kumppani ehdottavat, että horisontaalinen, toimialarajat ylittävä data-avaruus henkilödatalle lisätään datastrategiaan toimialakohtaisten data-avaruuksien lomaan. 

JAA