Päämainos
St1 Lähienergian lämpöasemille TietoEvryn pilvipohjainen ohjaus
Teknologia 13.10. 21:37

St1 Lähienergian lämpöasemille TietoEvryn pilvipohjainen ohjaus

DES-ratkaisulla hallitaan ja luodaan joustoa hajautettuun energian kulutus- ja tuotantokapasiteettiin.

13.10.2022
Teksti Esko Lukkari

St1 Lähienergia ottaa käyttöön Tietoevryn Distributed Energy -ratkaisun (DES) lämpöasemillaan. Järjestelmä kytkeytyy Lähienergian lämpöasemien laitteisiin IoT:n avulla ja ohjaa niiden laitteita ja kapasiteettia taajuusohjatun käyttöreservin (FCR-N) tuntimarkkinoiden tarpeisiin.

Uusien digitaalisten valmiuksien käyttöönotto on avainasemassa lisättäessä hajautetun järjestelmän joustavuutta, jotta voidaan varautua muuttuvien tuotantomallien – sääolosuhteet - sekä kulutustapojen mukanaan tuomaan lisääntyneeseen vaihteluun.

TietoEvry kertoi yhteistyöstä 28.9.

Virtuaalivoimalan avulla St1 Lähienergia automatisoi tuotantolaitteiden kapasiteetin konsolidoinnin sekä kommunikaation siirtoverkonhaltijan (TSO) hallinnoiman FCR-N-markkinan kanssa. Tämä mahdollistaa St1 Lähienergian toiminnan reservimarkkinoilla ja osallistumisen kansallisen sähköverkon toimintaan luoden myös uusia tulovirtoja.

Maalämmön käytölle uudenlaista joustoa

Etenkin maalämpöpumppujen yleistyessä niiden merkitys kysyntäjoustossa kasvaa. Varsinkin kun tuotetaan uusiutuvaa sähköä aurinko- tai tuulivoimalla, sähkömarkkinoilla tarvitaan joustoa silloin, kun sääolosuhteista riippuvaa energiaa on vähemmän saatavilla.

”Maalämpöpumppuja voidaan käyttää varastoimaan energiaa, kun kysyntä on vähäistä. Niiden rakennuksiin, kallioon tai akkuihin varastoima energia voidaan ottaa käyttöön, kun energian hinta on korkea eli kun kysyntää on paljon. Kysyntäjousto avaa maalämpöpumpun omistajalle lisää säästömahdollisuuksia, sillä niitä ja sähkövastuksia ei käytetä vain lämmitykseen, vaan myös sähköjärjestelmän vakauttamiseen”, sanoo tiedotteessa Kristian Savela, COO, St1 Lähienergia Oy.

”DES-ratkaisu tarjoaa konkreettisia etuja yhteiskunnalle, ympäristölle ja energia-alalle ja edistää muutosta kohti hiilivapaata energiajärjestelmää. Olemme sitoutuneet kehittämään energiatoimialaa kohti parempaa tulevaisuutta digitaalisten ratkaisujemme avulla”, sanoo Jyri Kivinen, Energialiiketoiminnan johtaja, Tietoevry Industry.

Tietoevryn Distributed Energy Solution on pilvipohjainen energianhallintaratkaisu, joka on suunniteltu vastaamaan seuraavan sukupolven energiajärjestelmän vaatimuksiin. DES:n avulla yritykset voivat hallita hajautettua kulutus- ja tuotantokapasiteettia sekä saada siihen kokonaisvaltaisen, reaaliaikaisen näkymän.

JAA