Päämainos
Stora Enso hyödyntää VR- ja AR-todellisuutta tehtaillaan
Teknologia 20.09. 12:56

Stora Enso hyödyntää VR- ja AR-todellisuutta tehtaillaan

Telia on ollut kumppanina teknologian kehittämisessä.

20.09.2018
Teksti Esko Lukkari kuvat Stora Enso

Stora Enso alkaa hyödyntää virtuaalitodellisuutta ja lisättyä todellisuutta tehtaillaan. Se on kehittänyt AR- eli lisätyn todellisuuden ja 5G-teknologian ratkaisuja yhdessä Telian kanssa.

Lisätyn todellisuuden hyödyntämistä testattiin aluksi Stora Enson Oulun tehtaalla ja nyt sitä aletaan käyttää muidenkin tehtaiden kunnossapidossa. Yhtiö tiedotti asiasta 12.9. 

Lisätyn todellisuuden sovellus ja virtuaalimalli mahdollistavat esimerkiksi kunnossapitotiedon nopeamman käytön. Koneen virtuaalimallin ja tietopisteisiin liittyvän reaaliaikaisen datan avulla pystytään parantamaan uusiutuvia materiaaleja valmistavien tehtaiden käyttövarmuutta.

”Stora Ensolla on laaja digitalisaatio-ohjelma, jolla kasvatamme yhtiön liikevaihtoa ja tehostamamme toimintaamme fossiilisten materiaalien korvaamiseksi uusiutuvilla. Digitalisaatio-ohjelmamme avulla olemme edelläkävijöitä teollisuudenalallamme uuden teknologian hyödyntämisessä,” sanoo tiedotteessa Stora Enson IT- ja digitalisaatiojohtaja Teemu Salmi.

Uuden teknologian avulla informaatio on helposti ja havainnollisesti asiantuntijan käytettävissä reaaliaikaisesti fyysisestä sijainnista riippumatta. Pian käyttöön tuleva nopea 5G-teknologia yhdessä AR- ja VR-teknologian ja 360-näkymän kanssa mahdollistaa asiantuntijoiden reaaliaikaisen ja nopean hyödyntämisen eri yksiköiden välillä maantieteellisestä etäisyydestä huolimatta.

”Olemme tehneet Oulussa kokeiluja alueella, jolla IoT- (Internet of Things) ja 5G-palvelut todennäköisesti tuottavat ensimmäisenä uusien ja tehokkaampien prosessien läpimurtoja. Reaaliaikaisen datan kerääminen, siirtämiseen ja analysointiin perustuvat ratkaisut ovat avainasemassa teollisten prosessien tehostamisen ja jatkuvuuden varmistamisen kannalta” sanoo Telian Suomen 5G-ohjelman vetäjä Janne Koistinen.

Lisätty todellisuus (AR, augmented reality) viittaa näkymään, johon on lisätty tietokonegrafiikalla tuotettuja elementtejä ja joita tarkastellaan näyttöjen kautta.

JAA