Päämainos

Storalle Heinolaan koelaitos

C-Green Technologyn teknologialla Heinolan tehtaan lietteestä saadaan kuivattua biopolttoainetta.

02.04.2019
Teksti Esko Lukkari

Stora Enson Heinolan flutingtehtaalle rakennetaan teollisen mittakaavan koelaitos vedenpuhdistamossa syntyvän biolietteen käsittelemiseksi uusiutuvaksi polttoaineeksi.

Uutta C-Green Technology AB:n energiatehokasta teknologiaa koekäyttävän laitoksen tuottama biopolttoaine vähentää tehtaan voimalaitoksen hiilidioksidipäästöjä.

Stora Enso kertoi hankkeesta 27.3.

Koelaitos tukee Stora Enson tavoitetta pienentää toimintojensa riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Yhtiön tavoitteena on vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja päästä mahdollisimman lähelle nollatasoa hyödyntäen teknisesti ja kaupallisesti mahdollisia keinoja.

”Tehtailla syntyvän biolietteen käsittely tarjoaa mahdollisuuksia biopohjaiselle kiertotaloudelle, mikä tukee Stora Enson ympäristötavoitteita. Stora Enson uusiutuvia materiaaleja valmistavat yksiköt tuottavat maailmanlaajuisesti noin miljoona tonnia märkää biolietettä vuodessa. Tällä hetkellä vain pieni osa lietteestä pystytään hyödyntämään. Heinolassa koekäytettävän tekniikan avulla pystymme säästämään sekä ympäristöä että kustannuksia”, sanoo tiedotteessa Stora Enson Suomen maajohtaja Seppo Parvi.

Kesällä 2019 toimintansa aloittava koelaitos käsittelee vuodessa 16 000 tonnia jätevesien käsittelyssä syntyvää biolietettä kiinteäksi biopolttoaineeksi.

Projekti toteutetaan yhteistyössä prosessin kehittäneen ja patentoineen C-Green Technology AB:n kanssa. Heinolassa ensimmäistä kertaa teollisessa mittakaavassa testattavalla teknologialla liete saadaan kuivattua energiatehokkaalla tavalla paineen ja lämmön avulla biopolttoaineeksi. Kuiva polttoaine on puhdasta ja hajutonta.

Koelaitoksen tuottama uusiutuva biopolttoaine hyödynnetään tehtaan energiantuotannossa, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä. Tehtaan tuottama energia lämmittää myös Heinolan kaupungin noin 20 000 asukkaan kaukolämpöverkkoa.

JAA