Päämainos
Suomalainen kybermittari on nyt valmis
Teknologia 29.10. 08:00

Suomalainen kybermittari on nyt valmis

Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen Kybermittari auttaa yritysjohtoa kyberriskien hallinnassa

29.10.2020
Teksti Esko Lukkari

Yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin räätälöity Kybermittari pohjautuu kansainvälisiin kyberkyvykkyyksien mittausmalleihin. Mittarin kehityksessä ja pilotoinnissa on ollut Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen ja Huoltovarmuuskeskuksen lisäksi mukana kriittisen infrastruktuurin organisaatioita, yrityksiä, asiantuntijoita sekä viranomaisia.

Traficom tiedotti asiasta 27.10.

Mittari näyttää, millä tasolla organisaatiossa ovat kyberriskien tunnistaminen, suojautuminen, havainnointi, reagointi ja palautuminen. Mittari tuo näkymän toimitusketjun ja ulkoisten riippuvuuksien hallintaan liittyvään kypsyystasoon. 

Tietoa toimialan osaamisesta

Yritysjohto saa lisäksi mittarilla arvokasta tietoa siitä, miten oma kyberriskeihin varautuminen vertautuu toimialan keskiarvoon.  

Digitaaliseen toimintaympäristöön kohdistuu yhä enemmän kyberuhkia ja häiriöitä ja keskinäisriippuvuudet lisäävät riskejä toiminnan keskeytyksille. Uhkiin varautuminen vaatii toimijoiden yhteistyötä sekä ymmärrystä yli toimialojen. Kyse on myös koko Suomen kyberturvallisuustason turvaamisesta.

"Kyberhyökkäys voi pysäyttää tai jopa lopettaa yrityksen tai organisaation toiminnan tai paljastaa arkaluonteisia tietoja. Tietoturva ei ole vain tekninen ongelma, vaan se kuuluu ylimmän yritysjohdon, hallituksen ja omistajien agendalle. Tietoturva on keskeinen osa yrityksen riskienhallintaa ja asiakasvastuuta", sanoo tiedotteessa Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen ylijohtaja Kalle Luukkainen.

Kyberuhat johdon agendalle

”Tuoreen tutkimuksemme mukaan organisaatiot, joissa johto ohjaa kyberturvallisuuden kehittämistä, ovat paremmin varautuneita kyberhyökkäyksiin ja omaavat parhaat edellytykset selvitä niistä. Siksi kyberstrategian on oltava osa organisaation kokonaisstrategiaa. Kybermittari tukee tätä ajattelua konkreettisesti”, sanoo Huoltovarmuuskeskuksen varautumispäällikkö Jarna Hartikainen.

Ylijohtaja Luukkainen toivoo, että mahdollisimman moni Suomessa toimiva yritys ja organisaatio ottaisi Kybermittarin käyttöön. 

”Olemme nähneet, että digitalisoituneessa maailmassa toimijoiden väliset keskinäisriippuvuudet altistavat liiketoiminnan jatkuvuuden kyberuhkille ja niiden tuomille katkoksille. Välttämättä kyberhyökkäys ei osu oman organisaation toimintaan suoraan, vaan välillisesti esimerkiksi jonkun yhteistyökumppanitahon kautta. Tarvitsemme laajan rintaman rakentamaan mahdollisimman saumatonta kyberturvallisuutta toimialoille ja yli toimialojen. Tämä on selvästi yhteinen haaste”, korostaa Luukkainen.

Etusivulle >

Lisää teknologiauutisia >

JAA

LUETUIMMAT