Päämainos
Suomeen halutaan oma PRS-ajastusvastaanotin
Teknologia 22.01. 05:00

Suomeen halutaan oma PRS-ajastusvastaanotin

Traficom kannustaa yrityksiä Galileo-satelliitin PRS-signaaleja hyödyntävän vastaanottimen rakentamiseen.

22.01.2021
Teksti Esko Lukkari

Traficom Kyberturvallisuuskeskus kannustaa suomalaisia teollisuusyrityksiä osallistumaan eurooppalaisen Galileo-satelliitin PRS-signaaleja hyödyntävän GNSS-vastaanottimen prototyypin suunnitteluun ja rakentamiseen.

Yhteenliittymä voisi hakea Traficomin mukaan projektille rahoitusta Business Finlandilta.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tiedotti asiasta 18.1.

Euroopan unioni rakentaa maailmanlaajuista Galileo-satelliittinavigointijärjestelmää ja sen yksi osa on julkisesti säännelty satelliittipalvelu (public regulated service, PRS), joka on tarkoitettu julkishallinnolle ja kansallisen huoltovarmuuden kannalta kriittisille toimijoille. 

Kyseessä kyberturvallisuus

PRS tarjoaa suojattua ja toimintavarmaa aika- ja sijaintitietoa valtuutetuille käyttäjille. Käyttäjät valtuuttaa kansallinen PRS-viranomainen, joka Suomessa toimii Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksessa. 

PRS-vastaanotinten valmistus on luvanvaraista toimintaa. Lupa haetaan PRS-viranomaisen kautta. PRS-viranomainen selvitti vuonna 2020 kotimaisten huoltovarmuustoimijoiden tarvetta luotettavalle satelliittipohjaiselle aika-ja synkronointitiedolle, jolloin ilmeni, että huoltovarmuustoimijoiden mielestä Suomeen olisi hyvä saada PRS-signaaleita hyödyntävän aika-ja synkronointivastaanottimen rakentamista. 

PRS-viranomainen etsii nyt kotimaista teollisuutta, joka olisi kiinnostunut suunnittelemaan, toteuttamaan ja valmistamaan PRS-aika-ja synkronointivastaanottimen prototyypin, joka soveltuisi erityisesti huoltovarmuuskäyttöön ja olisi myöhemmin tuotteistettavissa.

Tuote voisi kelvata vientiin

Viranomaisen roolina on saattaa käyttäjä- eli ostajatahot, tutkimuslaitokset ja valmistajat yhteen niin, että vastaanotinprojekti toteutuu. PRS-viranomainen auttaa PRS-valmistuksen edellyttämien EU-tasoisten lupien hankkimisessa ja tarvittavan dokumentaation toimittamisessa sekä tukee hanketta konsortion koordinoinnissa ja viranomaisasioinnissa. 

Tuotteistetun PRS-aika-ja synkronointivastaanottimenmarkkina-aluetta ovat kotimaan lisäksi myös muut Euroopan unionin jäsenmaat sekä ne kolmannet maat, joiden kanssa Euroopan unioni tekee sopimuksen PRS-käytöstä. 

Mahdollisia ostajatahoja ovat esimerkiksi teleyritykset, sähköverkko-operaattorit ja pankit.

JAA