Suomen ja Baltian maakaasumarkkina avautuu kilpailulle 2020

Kaasuverkot yhdistävä Balticconnector-yhdysputki valmistuu vuoden 2010 lopulla ja avaa kilpailun.

20.02.2019
Teksti Esko Lukkari

Suomen, Viron ja Latvian yhteinen alueellinen maakaasumarkkina avautuu kilpailulle vuoden 2020 alussa, kun rakenteilla oleva Suomen ja Viron kaasuverkot yhdistävä Balticconnector-yhdysputki otetaan käyttöön.

Uudistuksen mahdollistavat muutokset maakaasumarkkinalakiin ovat tulossa voimaan lähiviikkoina.

Suomen, Viron ja Latvian kaasun siirtoverkonhaltijat allekirjoittivat 14.2. Espoossa sopimuksen maiden välisten siirtotariffien poistamisesta ja maiden välisten siirtojen kustannusten kompensaatioista.

TEM tiedotti asiasta 14.2.

”Siirtoverkonhaltijoiden sopimus rajayhteyksien siirtotariffien poistosta merkitsee Suomen ja Baltian maiden alueellisen kaasumarkkinan ensimmäisen vaiheen toteutumista jo ensi vuoden alusta. Kolmen maan kesken toteutettava järjestely on merkittävä alueellisen energiayhteistyön saavutus ja Euroopan tasolla ensimmäinen laatuaan”, sanoo tiedotteessa asunto- energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Siirtotariffit poistuvat

Siirtoverkonhaltijoiden ITC-sopimus (inter-transmission system operator compensation) poistaa Suomen, Viron ja Latvian välisiltä rajapisteiltä kaasun siirtotariffit ja asettaa saman kokoisen syöttömaksun alueen kaikille maahantuontipisteille vuoden 2020 alusta alkaen. Siirtoverkonhaltijat selvittävät keskenään maiden välisissä yhdysputkissa toteutuvien siirtojen kustannukset.

Sopimus edistää kilpailun syntymistä Suomen kaasumarkkinalle ja parantaa alueellisen markkinan toimivuutta. Se tasoittaa alueen sisäisiä maakaasun tukkuhintojen eroja ja edistää yritysten mahdollisuuksia hajauttaa kaasunhankintaansa eri hankintalähteisiin. Alueelliset järjestelyt lisäävät myös valmistuvan Balticconnector-putken käyttöastetta.

Suomen puolelta neuvotteluihin osallistuivat Gasum Oy ja Baltic Connector Oy. Myös kansalliset sääntelyviranomaiset, Suomesta Energiavirasto, sekä energia-asioista vastaavat ministeriöt ovat edistäneet sopimuksen syntymistä antamalla työlle vahvan tukensa.

JAA