Suomen tavoitteena mobiiliverkkojen kärkipaikka

Jokaiseen kotitalouteen 100 Mbit/s-yhteys vuonna 2025.

03.10.2018
Teksti Esko Lukkari

Suomi haluaa olla maailman kärkijoukoissa seuraavan sukupolven mobiiliverkkojen kehittäjänä ja käyttäjänä. Tämä käy ilmi liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellusta digitaalisen infrastruktuurin strategiasta, joka julkaistiin 1.10.

Strategian mukaan digitaalinen infrastruktuuri edistää kilpailukykyä ja hyvinvointia mahdollistamalla datatalouden ja tekoälyn hyödyntämisen niin yksityisissä kuin julkisissakin palveluissa. 

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti asiasta 1.10.

Strategiassa määritellään tavoitteet Suomen digitaalisen infrastruktuurin kehittämiselle vuodeksi 2025 sekä keinot tavoitteen saavuttamiseksi. Ne koskevat langattomien yhteyksien edistämisen lisäksi myös kiinteiden yhteyksien rakentamista. Strategiassa on huomioitu myös muita tietoliikenneinfrastruktuuria täydentäviä tekniikoita.

Huippunopeat viestintäverkot ovat modernin yhteiskunnan perusta ja digitalisaation edellytys. Laadukas digitaalinen infrastruktuuri mahdollistaa asumisen, työskentelyn ja yritystoiminnan kaikkialla Suomessa.

LVM:n mukaan strategialla vastataan globaaleihin kehityssuuntiin kuten tekoälyn, datatalouden, automaation ja robotisaation, esineiden internetin sekä virtuaalitodellisuuden kasvavaan rooliin tulevaisuuden sovelluksissa ja palveluissa. Myös autonomisen liikenteen kehitys maalla, merellä ja ilmassa asettaa suuria vaatimuksia digitaaliselle tiedolle ja tietoliikenneyhteyksille.

Kaikille kotitalouksille 100 Mbit/s-yhteys

Suomi tavoittelee viestintäyhteyksien kehittymistä vähintään Euroopan komission tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2025 kaikilla kotitalouksilla tulisi olla mahdollisuus käyttää vähintään 100 Mbit/s yhteyksiä. Yhteyden nopeus on voitava kasvattaa yhteen gigabittiin sekunnissa.

Nopean laajakaistan leviämistä edistää radiotaajuuksien tarkoituksenmukainen käyttö. Niin sanotut 3,5 GHz:n taajuusalue (3400-3800 MHz) ja 26 GHz:n taajuusalue (24,25–27,5 GHz) on Euroopassa tunnistettu 5G-verkkojen rakentumisen kannalta keskeiseksi taajuusalueeksi.

Suomessa koko 3,5 GHz taajuusalue otetaan valtakunnalliseen käyttöön langattomalle laajakaistalle vuoden 2019 alusta alkaen. Taajuudet huutokaupattiin syyskuussa ja verkkotoimiluvat taajuusalueelle tullaan myöntämään syksyn aikana.

Langattoman laajakaistan käyttöön otetaan myös 26 GHz taajuusalue siten, että koko taajuusalueen käyttöoikeudet myönnetään keväällä 2020, mutta taajuusalueen ylin osa myönnetään Viestintäviraston radioluvilla määräaikaiseen rajattuun käyttöön yhteiskäyttöisesti jo tästä vuodesta alkaen.

Valokuituverkkojen kustannustehokasta rakentamista helpotetaan telekaapeleiden sijoitteluun liittyvää sääntelyä ja sujuvoittamalla. Kaapeleiden sijoittamiseen liittyvää lupamenettelyä kehitetään maantielain valmistelun yhteydessä. 

JAA