Päämainos
Smart Campus -ohjelma toimii kiihdytysalustana pk-yritysten kanssa tehtävälle innovaatioyhteistyölle ja vauhdittaa digikehitystä.
Teknologia 26.02. 05:01

Smart Campus -ohjelma toimii kiihdytysalustana pk-yritysten kanssa tehtävälle innovaatioyhteistyölle ja vauhdittaa digikehitystä.

Suomessa käynnistyy kansallinen älykampusohjelma

Suomen Akatemia rahoittaa digitalisaation vauhdittamista ja ekosysteemien luomista.

26.02.2021
Teksti Esko Lukkari

Kahdeksan korkeakoulua käynnistää Suomen Akatemian rahoittamana Smart Campus -ohjelman. Sen ideana on viedä Suomea 6G-mobiiliverkkojen aikaan ja varmistaa 2030-luvulla yritysten kilpailukykyä ja uusien teknologioiden käyttöönottoa.

Älykampukset ekosysteemeineen ovat Suomen viennin innovaatiomoottoreita. Smart Campus -ohjelma toimii kiihdytysalustana pk-yritysten kanssa tehtävälle innovaatioyhteistyölle ja vauhdittaa digikehitystä.

Hankkeeseen osallistuvat Oulun ja Tampereen yliopistot, LUT-yliopisto, Oulun, Turun, Kajaanin ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulut sekä Centria-ammattikorkeakoulu. Hanketta koordinoi Oulun yliopisto, ja mukana on 31:n korkeakoulun ja tutkimuslaitoksen sekä satojen yritysten muodostama Allied ICT Finland -verkosto.

Oulun yliopisto tiedotti hankkeesta 23.2. Oulun yliopisto on myös Suomen Akatemian 6G-lippulaivahankkeen vetäjä. 

Hankkeessa yhdistellään tulevaisuuden teknologiavisioita, uusinta palvelu- ja alustakehitystä sekä korkeakoulujen koulutustarjontaa. Kampusten ideoimat palvelut, jotka pohjautuvat digitaalisiin tutkimusinnovaatioihin, tarjoavat yrityksille uusimmat teknologia-alustat, testausmahdollisuudet ja liiketoiminnan kehittämismahdollisuudet. Näin ne avaavat polkuja tutkimustiedosta globaaliin liiketoimintaan.

Vauhtia globaaliin liiketoimintaan

”Tarkoituksena on nopeuttaa etenkin pk-yritysten digitalisaatiota. Pienikin yritys pääsee käsiksi älykampusten palvelutarjontaan ja pystyy hyödyntämään tutkimustietoa”, sanoo tiedotteessa hankkeen ohjelmajohtaja Risto Jurva.

Korkeakoulut yhdessä ekosysteemiensä kanssa tarjoavat tulevaisuuden älykaupungeille huipputeknologiaympäristöjä, joissa yhdistyvät 5G- ja 6G-kyvykkyys, tekoälyratkaisut, sensoriteknologiat ja tietoturvallisuus.

”Pystymme rakentamaan kansainvälisesti ainutlaatuisen ekosysteemin”, visioi professori Jaakko Sauvola, Allied ICT Finland -verkoston johtaja.

Hankkeen pilotit perustuvat Suomelle tärkeiden toimialojen vahvistamiseen, joihin lukeutuvat rakennusteollisuus, liikenne ja logistiikka, merenkulku, kemianteollisuus sekä palvelualat.

JAA