Suomi allekirjoitti vetyteknologia-aloitteen
Teknologia 24.09. 14:54

Suomi allekirjoitti vetyteknologia-aloitteen

Vety nousee ensimmäistä kertaa virallisesti EU-politiikan agendalle.

24.09.2018
Teksti Heli Satuli kuvat EU:n neuvoston kuvapalvelu

Suomi lähti viime viikolla mukaan Itävallan vetyteknologia-aloitteeseen. Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen allekirjoitti aloitteen EU-maiden epävirallisen energiaministerikokouksen yhteydessä.

"Suomi katsoo, että vetyteknologian edistäminen on yksi mahdollinen tie kohti vähähiilisyyttä", kommentoi Tiilikainen energiaministerien kokouksen yhteydessä.

Aloitteessa esitellään vetyteknologioiden mahdollisuuksia eri sektoreilla ja esitetään tavoitteita vetyteknologioiden tutkimukselle ja kehitykselle. Mukaan lähteneet jäsenmaat sitoutuvat jatkamaan vetyteknologioiden tutkimusta ja investoivat teknologian käyttöön.

Vedyssä on paljon potentiaalia

Vaihteleva uusiutuva sähköntuotanto eli pääosin tuuli- ja aurinkovoima, tuottavat tulevaisuudessa yhä enemmän edullista sähköä hetkellisesti yli tarpeen. Tämä nostaa sähkön varastointiratkaisut keskeiseen rooliin. Nykyään merkittävimmät keinot varastoida sähköä ovat erilaiset akkuvarastot tai pumppuvoimalaitokset, joissa sähkö muutetaan potentiaalienergiaksi pumppaamalla vettä korkealla sijaitsevaan altaaseen. Energiaa voidaan varastoida myös tekemällä sähköllä vetyä. Uusiutuvalla energialla tehtyä vetyä kutsutaan termillä ”sustainable hydrogen” erotuksena fossiiliperusteiseen vetyyn.

Uusiutuvalla vedyllä voi olla tulevaisuudessa tärkeä rooli paitsi energian varastoinnissa, myös liikennepolttoaineena. Teollisuudessa vetyä käytetään jo paljon kemiateollisuudessa, kuten öljynjalostuksessa. Myös terästeollisuudessa olisi kestävän vedyn käytön kautta suuri päästövähennyspotentiaali. Vetyteknologialla nähdään mahdollisuuksia myös liikenteessä. Polttokenno- eli vetyautot ovat sähköautoja, joissa energia on varastoitu akuston sijaan vetynä.

"Vety-aloitteella haluamme lähettää voimakkaan signaalin, että jäsenmaat ovat sitoutuneet teknologian kehittämiseen ja Euroopan laajuiseen yhteistyöhön", kommentoi Itävallan energiaministeri Elisabeth Köstinger.

EU:n energiakomissaari Miguel Arias Cañete painotti, että myös komissio suhtautuu erittäin myönteisesti Hydrogen Initiative -ohjelmaan.

Energiaministerit kokoustivat Itävallan Linzissä, johon valmistuu parhaillaan yksi maailman moderneimmista vedyn tuotantolaitoksista. Lisäksi naapurimaa Saksassa starttasi syyskuussa maailman ensimmäinen matkustajajunareitti, jolla operoivat junat kulkevat vedyllä.

JAA