Päämainos

Suomi harjoittelee kyberturvallisuutta

06.03.2018
Teksti Esko Lukkari

Suomi harjoittelee kyberturvallisuutta tämän vuoden aikana. Tieto 2018 on skenaariopohjainen strategisen tason valtakunnallinen harjoitus, joka järjestetään kolmiosaisena.  

Harjoituksen järjestää Huoltovarmuusorganisaation Digipooli, jonka tehtävänä on digitaalisen yhteiskunnan varautumisen suunnittelu. Vastaavanlainen harjoitus on järjestetty joka toinen vuosi 1980-luvun lopulta lähtien.  

Harjoitus käynnistyi helmikuun alussa, ja se järjestetään vaiheittain kevään ja syksyn aikana. Harjoituksen huipentaa vuorovaikutteisena toteutettava intensiivivaihe, joka järjestetään lokakuussa 2018. 

Harjoitukseen osallistuu elinkeinoelämän ja viranomaisten edustajia useista kymmenistä organisaatiosta. Elinkeinoelämästä mukana ovat energia-ala, logistiikka ja liikenne, teollisuus, terveydenhuoltoala, vesihuolto ja media-ala sekä toimialojen keskeiset ICT-palveluntuottajat.  

Lisäksi harjoitukseen osallistuvat toimialoista vastaavat viranomaiset sekä Huoltovarmuuskeskus, Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus ja Puolustusvoimat. 

Harjoituksen tavoitteena on parantaa yhteiskunnan kykyä ehkäistä ja selvitä laajoista kyberturvallisuushäiriöistä. Harjoitus on suunnattu erityisesti huoltovarmuuskriittisille yrityksille. 

Harjoituksessa kehitetään yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta kriittisten yritysten yhteistoimintaa laajoissa kyberhäiriötilanteissa. Tarkastelun kohteena on myös yhteistoiminta tietoturvayritysten ja viranomaisten välillä. 

Harjoitus tukee Huoltovarmuuskeskuksen Kyber 2020 -ohjelmaa. Ohjelmassa kehitetään kansallisen kriittisen infrastruktuurin kyberturvallisuutta ja myös harjoituksessa tunnistettuja toimenpiteitä. 

JAA

LUETUIMMAT