Suomi ja Kroatia testaavat digitaalisia matkustusasiakirjoja
Teknologia 21.02. 09:24

Suomi ja Kroatia testaavat digitaalisia matkustusasiakirjoja

DTC Pilotissa lähetetään sovelluksella digimatkustusasiakirjat etukäteen rajatarkastukseen.

21.02.2023
Teksti Esko Lukkari

Rajavartiolaitos järjesti DTC Pilot -projektin aloituskokouksen Helsinki-Vantaan lentoasemalla 25. ja 26.1.

Suomen ja Kroatian viranomaiset ovat käynnistäneet Suomen rajavartiolaitoksen johdolla vuoden pituisen DTC (Digital Travel Credentials) Pilot –projektin. Siinä rajatarkastuksissa testataan digitaalista matkustusasiakirjaa ulkorajat ylittävässä lentoliikenteessä.

Rajavartiosto ja Finavia tiedottivat pilotista 30.1.

Projektissa ovat mukana kumppaneina Suomesta Finnair sekä Kroatiasta Kroatian sisäministeriö ja AKD d.o.o -yritys. Lisäksi Suomesta projektiin osallistuvat liitännäiskumppaneina Poliisihallitus, maahanmuuttovirasto ja Finavia.

Vastaava pilotointi on käynnissä Alankomaiden ja Kanadan välisessä lentoliikenteessä. Molemmat projektit tuottavat vuoden 2023 aikana testattua tietoa EU-komissiolle lainsäädäntötarpeita varten osana EU-komission laajaa digitaalisen identiteetin politiikkakokonaisuutta.

Tarkoitus nopeuttaa rajatarkastuksia

Digitaalisen matkustusasiakirjan tarkoituksena on helpottaa matkustamista ja nopeuttaa rajatarkastuksia. Pilottihankkeessa Helsinki-Vantaan lentoaseman sekä Zagrebin kansainvälisen lentoaseman rajatarkastuspisteille rakennetaan tekniset valmiudet testata digitaalista matkustusasiakirjaa.

Molemmissa maissa viranomaiset pyytävät yhteistyökumppaneidensa kanssa valikoitujen lentoreittien matkustajia vapaaehtoisiksi testaamaan digitaalista matkustusasiakirjaa lähtevässä ja saapuvassa liikenteessä. Helsinki-Vantaalla matkustajien on tarkoitus päästä testaamaan DTC:tä kevään aikana.

Vapaaehtoiset testaajat saavat mobiilisovelluksen, jonne digitaalinen matkustusasiakirja talletetaan. Ennen matkalle lähtöä testaajat lähettävät sovelluksesta matkustusasiakirjansa tiedot rajatarkastusviranomaisille, jotka tarkastavat ne etukäteen. Rajatarkastuksessa testihenkilöstä otetaan kasvokuva, jolla hänet yhdistetään oikeaan digitaaliseen matkustusasiakirjaan. Testihenkilöillä täytyy olla mukana voimassa oleva passi.

Suomessa Poliisihallitus vastaa testaajien rekisteröinnistä sekä rajatarkastustestin ulkopuolella tapahtuvasta matkustusasiakirjojen sirujen virheiden hallintaan liittyvästä kehittämisestä. Maahanmuuttovirasto vastaa digitaalisen oleskeluluvan kehittämisestä, joka perustuu digitaalisesti allekirjoitettuun viivakoodiin.

JAA