Päämainos
Suomi loistaa EU:n tulostaulussa
Toimitusketjut 02.08. 16:10

Suomi loistaa EU:n tulostaulussa

Suomi oli taas viime vuonna sisämarkkinalakien noudattamisen mallioppilas.

02.08.2018
Teksti Heli Satuli kuvat EU-komission kuvapalvelu

EU-komissio julkistaa vuosittain sisämarkkinoiden tulostaulun. Tulostaulu arvioi, kuinka hyvin jäsenvaltiot panevat täytäntöön EU:n sääntöjä sekä luovat avoimia ja yhdennettyjä markkinoita esimerkiksi julkisten hankintojen saralla. Tulostaulu mittaa myös, miten EU-maat käsittelevät ulkomaalaisia työntekijöitä koskevia hallinnollisia asioita ja tekevät yhteistyötä muiden EU-maiden kanssa.

Jäsenvaltioille annettiin tulostaulussa viime vuoden osalta 152 vihreää, 135 keltaista ja 49 punaista korttia. Kortit osoittavat, millä alueilla maat suoriutuivat joko erinomaisesti (vihreä), keskinkertaisesti (keltainen) tai keskitasoa huonommin (punainen).

Tšekki, Irlanti ja Kreikka hännillä

Suomi keräsi tulostaulussa eniten vihreitä kortteja. Toiseksi paras oli Tanska ja kolmantena Slovakia, kun taas eniten punaisia kortteja saivat Tšekki, Irlanti ja Kreikka.

Edelliseen tulostauluun verrattuna jäsenvaltiot myös saivat enemmän punaisia kortteja alueilla, jotka koskevat tavaroiden ja palveluiden rajat ylittävän kaupan avoimuutta, julkisten hankintajärjestelmien tasapuolisuutta ja rikkomusmenettelyjen määrää. Jäsenmaat suoriutuivat aiempaa paremmin sen sijaan ammattipätevyyden tunnustamisessa, sisämarkkinoihin liittyvien sääntöjen saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä sisämarkkinoiden toimintaa tukevien välineiden kehittämisessä.

Suomi onnistuu tulostaulun mukaan siirtämään direktiivit kansalliseksi lainsäädännöksi oikea-aikaisesti. Lisäksi Suomi on yksi kolmesta jäsenvaltiosta, joiden täytäntöönpanovaje väheni eniten. Suomi on myös yksi 8 jäsenvaltiosta, joissa täytäntöönpanon viivästymisaika on lyhentynyt. Suomella ei ole yhtään pitkään viivästynyttä direktiiviä eli lakia, jonka täytäntöönpano on vähintään 2 vuotta myöhässä ja useimmat direktiivit, jotka vielä odottavat täytäntöönpanoa, ovat alle 6 kuukautta myöhässä.

Lentoliikenne Suomen ongelmasektori

Suomella on 10 vireillä olevaa rikkomusmenettelyä. Menettelyjen määrä on vähentynyt kahdella ja Suomessa on neljänneksi vähiten sisämarkkinoihin liittyviä rikkomusmenettelyjä. Myös tuomioistuimen päätösten noudattamisen viivästymisaika on Suomessa jäsenvaltioiden lyhyin. Jäsenmailla on vireillä keskimäärin 24 rikkomismenettelyä.

Ongelmallisin sektorille Suomelle on lentoliikenne. Sitä koskee kolmasosa kaikista vireillä olevista menettelyistä. Keskimääräinen menettelyn kesto on 31,2 kuukautta niiden 8 menettelyn osalta, joita ei ole vielä toimitettu tuomioistuimelle. Yksi lentoliikenteeseen liittynyt menettely on kestänyt yli 7 vuotta ja painaa huomattavasti keskiarvolaskelmassa.

JAA