Suomi mukaan EU:n akkuarvoketjuun
Teknologia 10.12. 09:05

Suomi mukaan EU:n akkuarvoketjuun

Suomi hakee EU:lta 30 miljoonan, Saksa 1,25 miljardin ja Ranska 950 miljoonan euron tukea.

10.12.2019
Teksti Esko Lukkari

Euroopan komissio käynnistää seitsemän jäsenvaltion esittämän ja 3,2 miljardin euron julkisen tuen vaatiman akkualan tutkimus- ja innovaatiohankkeen.

Belgia, Italia, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa ja Suomi tarjoavat jopa 3,2 miljardin euron rahoituksen akkualan kokonaisuudelle. Julkisen tuen odotetaan saavan aikaan viiden miljardin euron yksityiset investoinnit.

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti asiasta 9.12.

Komission päätös perustuu EU:n valtiontukisääntöihin kuuluvaan IPCEI-tiedonantoon. IPCEI on lyhenne sanoista Important Project of Common European interest (Euroopan yhteistä etua koskeva tärkeä hanke).

Suomi on hakenut komission hyväksyntää enimmillään noin 30 miljoonan euron tuille. Muista mukana olevista maista Saksa hakee 1,25 miljardin euron, Ranska 960 miljoonan, Italia 570 miljoonan, Puola 240 miljoonan, Belgia 80 miljoonan ja Ruotsi enimmillään 50 miljoonan euron tukea.

Suomessa lopulliset rahoituspäätökset tekee Business Finland vuoden 2020 aikana. Suomen mukana oleville yrityksille myöntämä tuki tulee jäämään komission hyväksymää maksimisummaa pienemmäksi.

Neljä yritystä

Suomesta akkualan ensimmäisessä IPCEI-kokonaisuudessa on mukana neljä yritystä: BASF, Fortum, Keliber ja Terrafame.  Keliber ja Terrafame ovat mukana kokonaisuuden raaka-aineisiin ja edistyneisiin materiaaleihin liittyvässä osassa, Fortum uudelleen käyttöön ja kierrätykseen liittyvässä osassa. BASF on mukana hankkeen raaka-aine- ja materiaaliosassa. 

Komission hyväksymien tukien piirissä on mukana 17 välitöntä osanottajaa seitsemästä jäsenvaltiosta. Pääosa hankkeen välittömistä osanottajista on teollisia toimijoita. Mukana on myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä, ja osalla osanottajista on aktiviteettejä useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Osallistujat tekevät yhteistyötä keskenään sekä yli 70 ulkoisen kumppanin kanssa. Yhteistyötahot ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä julkisia tutkimuslaitoksia eri puolilla Eurooppaa.

Yksittäisillä investoinneilla on omat aikataulunsa. Koko IPCEI-hankkeen on määrä olla valmis vuonna 2031.

Akut ovat osa ilmastotoimia

Komission mukaan siirtymä hiilineutraaliuteen tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia talouskasvulle, työpaikkojen synnylle ja tekniselle kehitykselle. Akkujen kysynnän uskotaan kasvavan erittäin nopeasti tulevina vuosina.

Akkualan julkinen tuki on osa EU:n pyrkimystä rakentaa Eurooppaan kestävä, innovatiivinen ja kilpailukykyinen alan ekosysteemi. Komissio käynnisti vuoden 2017 lopulla European Battery Alliancen ja hyväksyi toukokuussa 2018 akkujen strategisen toimintasuunnitelman.

EU hyväksyi IPCEI-hankkeita koskevat valtiontukisäännöt vuonna 2014. Komissio hyväksyi IPCEI-tiedonannon pohjalta ensimmäisen tutkimus, kehitys- ja innovaatiotoimintaa koskevan tuen mikroelektroniikan alalla joulukuussa 2018.

JAA