Päämainos

Suomi RAAS-hankkeella autonomisiin järjestelmiin

Teollisuuden toivomaa innovaatioekosysteemiä kehittävät yliopistot ja tutkimuslaitokset.

04.02.2019
Teksti Esko Lukkari

Autonomisten järjestelmien globaalit markkinat kasvavat nopeasti: robotiikkaan käytetään arviolta 76 miljardia euroa vuoteen 2025 mennessä. Suomi haluaa pysyä mukana kehityksessä uuden autonomisten järjestelmien innovaatioekosysteemin RAAS:in avulla.

Innovaatioekosysteemillä tähdätään yhdeksi alan johtavista kehitysympäristöistä maailmassa. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt avustuksen innovaatioekosysteemin toiminnan käynnistämiseen.

TEM  tiedotti asiasta 30.1.

Autonomiset järjestelmät mullistavat liikennettä ja logistiikkaa ja tekevät niistä tulevaisuudessa tehokkaampia ja vähäpäästöisempiä. Uudet ratkaisut ja palvelut sekä niillä kerättävä data synnyttävät myös liiketoimintamahdollisuuksia eri sovellusalueille.

Suomessa on jo vahvoja toimijoita autonomisten järjestelmien tutkimuksessa ja yrityskentällä. Suomalaiset yritykset edustavat maailman kärkeä mm. meriliikenteen, automaattisatamien ja liikkuvien työkoneiden kehittämisessä. Nopeasti muuttuvilla markkinoilla kärkisijan säilyttäminen edellyttää kansallisen osaamisen varmistamista, rajoja rikkovaa yhteistyötä sekä kykyä kehittyvän teknologian hyödyntämiseen.

Monta eri painopistettä

Usean toimijan yhteinen RAAS (Research Alliance for Autonomous Systems) -innovaatioekosysteemi vastaa haasteeseen kokoamalla avaintutkimusorganisaatiot ja muut toimijat yhteen yli toimialarajojen. Tarkoitus on vauhdittaa eri korkean automaatioasteen järjestelmien kehittämistä ja uudistaa aihepiirin innovaatiotoimintaa. Tämä on tärkeää, sillä Euroopan laajuisen tutkimuksen mukaan jopa 96 prosenttia innovaatioista syntyy ekosysteemien kautta.

”Autonomisten järjestelmien kehittämisessä on huomioitava mm. teknisiä, liiketoiminnallisia ja operatiivisia haasteita ja lakiin ja sääntelyyn liittyviä kysymyksiä. RAAS:in kaltainen innovaatioekosysteemi mahdollistaa laajoihin systeemisiin haasteisiin tarttumisen”, sanoo tiedotteessa ekosysteemin koordinaattori Hannu Karvonen.

Ekosysteemin painopisteitä ovat mm. maaliikenne, meri- ja satamalogistiikka, liikkuvat työkoneet ja dronet. Näillä sovellusalueilla on paljon yhteisiä piirteitä, ja ne hyödyntävät samoja teknologioita.  

Aloite tuli teollisuudesta

”Aloite RAAS:in perustamiseen on tullut teollisuudesta. Yhden luukun kautta saatava osaaminen auttaa yrityksiä löytämään tehokkaammin ratkaisumalleja konkreettisiin haasteisiin ja tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia vaikuttaa alan tutkimusaiheisiin”, kertoo VTT:n Co-Creation Manager Ismo Vessonen.

TEM:n mukaan RAAS:issa on kyse riittävän mittavasta hankkeesta, jotta pystytään rakentamaan toimiva ja houkutteleva verkosto tukemaan yritysten innovaatiotoimintaa ja koordinoimaan tarvittavien huippuosaajien koulutusta. Keskittymä edistää myös tekoälyä soveltavien yritysvetoisten ekosysteemien kehittymistä sekä arvonlisän luomista autonomisten järjestelmien uuden liiketoiminnan kautta.

TEM on myöntänyt valtionavustuksen innovaatioekosysteemin käynnistämiseen vuoden 2020 syksyyn mennessä. RAAS-hankkeeseen osallistuvat tutkimusorganisaatiot vastaavat osaltaan toiminnan rahoittamisesta.

RAAS-hankkeen käynnistyskumppaneita ovat Teknologian tutkimuskeskus VTT, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Yrkeshögskolan Novia ja Åbo Akademi. Tämän lisäksi viisi muuta korkeakoulua on liittynyt mukaan käynnistyksen jälkeen.

RAAS-fokustoimialoja ja niiden tulevaisuuden mahdollisuuksia.

JAA

LUETUIMMAT