Päämainos
Suomi selvittää IRIS-satelliittien käyttöönottoa
Teknologia 22.05. 09:53

Suomi selvittää IRIS-satelliittien käyttöönottoa

EU ottaa käyttöön häiriönsietokykyä ja turvallisuutta parantavan uuden IRIS-satelliittijärjestelmän.

22.05.2024
Teksti Esko Lukkari

EU:n turvallisten yhteyksien ohjelman (2023–2027) tavoitteena on ottaa käyttöön häiriönsietokykyä, yhteenliitettävyyttä ja turvallisuutta parantava uusi satelliittijärjestelmä IRIS. 

Järjestelmä tarjoaa nopeita ja turvallisia viestintäpalveluja sekä laajakaistayhteyksiä Euroopan kansalaisille, yksityisille yrityksille ja valtion viranomaisille. Kansallisessa esiselvityshankkeessa keskitytään viranomaisten ja julkisen hallinnon palveluiden käyttöönottoon.

Euroopan unioni tarjoaa jäsenmaiden käyttöön turvallisia satelliittiviestintäyhteyksiä jo tämän vuoden loppupuolella ja vuodesta 2027 lähtien EU aikoo tarjota nopeita laajakaistaisia yhteyksiä myös alueille, joilla ei maanpäällisiä viestintäyhteyksiä ole saatavilla.

Space Finland tiedotti asiasta 7.5. 

Suomessa käynnissä esiselvityshanke

Suomessa sisäministeriö asetti huhtikuussa turvallisten satelliittiviestintäyhteyksien käyttöönoton esiselvityshankkeen päätöksenteon tueksi.

Sisäministeriö toimii EU:n turvallisten satelliittiviestintäyhteyksien kansallisena vastuuviranomaisena. Vastuuviranomaisen tehtäviin kuuluu palveluiden hallinnan lisäksi organisoida asia valtioneuvostossa, koota yhteen eri hallinnonalojen näkökulmat sekä edistää yhteistyössä kansallista käyttöönottoa.

Esiselvityksessä selvitetään uusien ratkaisujen kansalliset käyttötarpeet ja -kustannukset. Hankkeeseen osallistuvat sisäministeriön lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, ulkoministeriö, puolustusministeriö, valtiovarainministeriö sekä valtioneuvoston kanslia.

Uudet nopeat ja turvalliset viestintäpalvelut tulevat perustumaan nykyisen GOVSATCOM-komponentin resursseihin. GOVSATCOM:ssa kehitetään viranomaisten ja julkisen hallinnon käyttöön turvallinen satelliittiviestintäpalvelu, joka perustuu jäsenmaiden nykyisin käytössä oleviin satelliittiratkaisuihin.

JAA