Suomi valitsemassa pysyvän talviajan
Teknologia 05.02. 10:55

Suomi valitsemassa pysyvän talviajan

Europarlamentti päättää lopullisesta kellonaikojen siirtelyn lopettamisesta.

05.02.2019
Teksti Esko Lukkari kuvat LVM/Shutterstock

Suomi kannattaa ripeää etenemistä kellojen siirtelystä luopumiseksi. Parhaimpana vaihtoehtona pysyväksi ajaksi EU-neuvotteluissa valtioneuvosto pitää alustavasti talviaikaa. Suomessa eduskunta tekee asiassa lopullisen päätöksen,.

Talviajan valintaa pysyväksi ajaksi puoltavat valtioneuvoston mukaan kansanterveydelliset seikat. Pysyvässä talviajassa illat olisivat nykyistä hämärämpiä maaliskuun lopulta lokakuun lopulle, mikä ehkäisisi unirytmin ja unen häiriöitä.

”Suomen kannan valmistelussa on kuultu laajasti kansalaisia, elinkeinoelämää ja muita sidosryhmiä. Kuulemisissa on tullut esiin sekä talvi- että kesäajan valintaa tukevia perusteluja”, sanoo ministeri Anne Berner Lvm:n 1.2. julkaisemassa tiedotteessa.

”Suomalaisten ja muiden EU-maiden kansalaisten viesti on ollut harvinaisen selvä: kellojen siirtelystä halutaan luopua”, sanoo Berner.

Pysyvää talviaikaa voidaan pitää valtioneuvoston mukaan parempana myös arvopaperimarkkinoiden toimivuuden kannalta, sillä mahdollisimman pieni aikaero muun Euroopan kanssa edistäisi liikesuhteiden hoitamista. Pysyvällä kesäajalla puolestaan katsottaisiin olevan myönteinen vaikutus liikenneturvallisuuteen ja ilta-aikaan ajoittuvan liikunnan harrastamiseen.                         

Suomen kanta komission ehdotukseen on valmisteltu valtioneuvostossa ja sitä on käsitelty EU-lainsäädännön valmistelua tukevissa jaostoissa.

Europarlamentilla viimeinen sana

Suomen pysyvä aika voidaan valita vasta sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päättäneet kesäaikajärjestelmän lopettamisesta.

”Luopumisesta on sovittava yhdessä. Vain yhtenäisillä käytännöillä voidaan varmistaa, ettei sisämarkkinoiden ja etenkin liikenteen toiminta häiriinny”, sanoo Berner.

Euroopan komissio esitti 12.9.2018, että kellojen siirtelystä luovutaan vuonna 2019. Komission ehdotuksen mukaan kaksi kertaa vuodessa tapahtuvasta kellonajan siirrosta luovutaan kaikkialla Euroopan unionissa. Ehdotuksen taustalla on Suomen tekemä aloite.

Neuvoston edellinen puheenjohtajamaa Itävalta laati ehdotuksen käsittelystä tilanneselvityksen, jota käsiteltiin liikenneneuvostossa Brysselissä 3.12.2018. Selvityksessä tuotiin esiin, että jäsenvaltiot tarvitsevat aikaa kellonajan siirrosta luopumista koskevan ehdotuksen kansalliseen käsittelyyn.

Komissio kehotti jäsenmaita jatkamaan kansallisten selvitysten tekemistä ja epävirallisia keskusteluja naapurimaiden kanssa. Epävirallisilla keskusteluilla jäsenmaat pyrkivät siihen, että Euroopassa vältetään aikavyöhykkeiden sirpaloituminen. Näillä näkymin vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luovuttaisiin aikaisintaan vuonna 2021 komission ehdottaman vuoden 2019 sijaan.

Ehdotuksen käsittelyä jatketaan Euroopan parlamentissa ja neuvostossa Romanian puheenjohtajakaudella keväällä 2019. Kansallisesti Suomi ei voi päättää kellojen siirtelystä luopumisesta, vaan asiasta on päätettävä EU:ssa.

Eduskunta päättää lopulta mikä aika valitaan pysyvästi käyttöön, jos kellojen siirtelystä luovutaan. Valtioneuvosto pitää alustavasti parhaana vaihtoehtona talviaikaa.

JAA