Päämainos
Suomi yhä EU:n digiykkönen
Teknologia 04.08. 06:02

Suomi yhä EU:n digiykkönen

Yritykset ovat Suomessa hyödyntäneet digitalisaatiota mallikkaasti.

04.08.2022
Teksti Esko Lukkari

Suomi on taas ykkönen Euroopan unionin digitalisaatiovertailussa. Komission vuotuinen digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi (DESI) kuvaa EU-maiden digitaalista toimintakykyä ja sen kehitystä.

Suomi on ollut jo vuosia listan kärkisijoilla, vuonna 2021 toinen ja vuosina 2019 ja 2020 ensimmäinen.

DESI-indeksi seuraa digitalisaation hyödyntämisessä neljällä osa-alueella, jotka ovat siirtoyhteydet, inhimillinen pääoma (mm. digitaidot), digiteknologian integraatio sekä digitaaliset julkiset palvelut.

DESI-vertailussa maksimipistemäärä on 100. Suomen pistemäärä on tänä vuonna 69,6. EU-maiden keskiarvo on 52,3. Suomen jälkeen seuraaville sijoille digivertailussa sijoittuivat Tanska, Alankomaat ja Ruotsi.

LVM tiedotti asiasta 28.7.

”Meillä on digitalisaation edistämisessä tehty paljon asioita oikein. Jo saavutettu menestys on vain lähtökohta tulevalle tekemiselle ja Suomen tulee määrätietoisesti jatkaa kunnianhimoista digi- ja teknologiapolitiikkaa", sanoo tiedotteessa julkisen hallinnon digitalisaatiosta vastaava kuntaministeri Sirpa Paatero.

Yritykset ovat vahvuus

”Myös yritykset ovat alkaneet hyödyntää 5G:n mahdollisuuksia. Kyberturvallisuutta ja datataloutta johdetaan entistä määrätietoisemmin, jotta Suomi on jatkossakin menestyvä digisuurvalta", sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Suomi on johtoasemassa useimmissa DESI-indikaattoreissa ja parantaa lisäksi pisteitään muutamissa indikaattoreissa. Suomi sijoittuu EU-maista ensimmäiseksi esimerkiksi digitaaliteknologian integroimisessa yritysten toimintaan.

”Keskeisten digitaaliteknologioiden, kuten tekoälyn ja massadatan, käyttö yrityksissä on edelleen turhan vähäistä EU:ssa. Voimme olla ylpeitä siitä, että Suomi on vertailussa tälläkin mittarilla ensimmäisenä. Digitalisaatio tukee kotimaista yrittäjyyttä ja luovuutta paikasta riippumatta. Samalla globaalisti koko EU:n ja eurooppalaisien yritysten digitalisaatiokehitys on tärkeää unionin kilpailukyvyn turvaamiseksi”, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Kyberuhkien valmius hyvä

Suomen vahvuuksina ovat erityisesti kattavat digitaaliset perustaidot sekä pitkät perinteet tieto- ja kyberturvallisuusvalmiudessa. Suomessa viranomaisilla on selkeät roolit ja tehtävänjako kyberuhkien torjunnan alalla.

Lisäksi tuloksissa on huomioitu valmisteilla oleva digikompassi, jonka tarkoituksena on määrittää kansalliset tavoitteet ja indikaattorit EU:n digitaalisen vuosikymmenen aihealueille ja luoda yhtenäinen visio pitkän aikavälin digitaalisesta muutoksesta. Suomen digitaalinen kompassi muodostuu neljästä EU-tavoitteita vastaavasta osa-alueesta, jotka ovat osaaminen, yritysten digitalisaatio, digitaalinen infrastruktuuri ja digitaaliset julkiset palvelut.

Maaraportin mukaan Suomi on johtavassa asemassa kaupallisten 5G-palvelujen tarjonnassa. Suomen haasteena on erittäin suuren kapasiteetin verkon kattavuus maaseudulla. Uusi laajakaistatukihanke tukee kiinteiden verkkojen rakentamista vuodesta 2022 alkaen. Ohjelman tavoitteena on tukea nopeiden kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamista alueilla, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu lähivuosina.

JAA

LUETUIMMAT