Päämainos

Synteettisen polttoaineen pilottilaitos Joutsenoon

Kotimaiset huippuyritykset mukana LUTin synteettisten polttoaineiden kehityshankkeessa.

09.01.2020
Teksti Esko Lukkari

LUT-yliopisto ja ryhmä yrityksiä ovat käynnistäneet synteettisten polttoaineiden pilottilaitoksen toteutettavuustutkimuksen (feasibility study). 

Kyseessä on power-to-x-teknologiaan (P2X) perustuva teollisen mittakaavan pilottilaitos, jossa tuotettaisiin hiilineutraaleja liikennepolttoaineita.

Selvitystyötä ovat sitoutuneet rahoittamaan Finnsementti, Kemira, Neste, St1, Wärtsilä, Finnair ja Shellin tutkimuskeskus Hollannissa. Myös paikalliset valmistavan teollisuuden yritykset Premekon, Terästorni, Jotex Works ja Refinec rahoittavat hanketta. Hankkeen kumppanina on Lappeenrannan kaupunki.

LUT tiedotti hankkeesta 31.12.

Pilottilaitos sijoittuisi Joutsenoon ja sen pääraaka-aineina olisivat Finnsementin Lappeenrannan tuotantolaitoksen päästöistä talteen otettava hiilidioksidi ja Kemiran tehtaan tuotannon ylijäämävety. Hiilidioksidi ja vety yhdistetään kemiallisessa synteesissä, josta saadaan synteettistä metanolia.

Metanolista voidaan valmistaa edelleen esimerkiksi liikennepolttoaineita, joilla voidaan korvata ilmastonmuutosta aiheuttavien fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Joutsenon laitoksen selvitystyössä tarkastellaan ensisijaisesti juuri liikennepolttoaineiden, eli bensiinin, lentokerosiinin ja dieselin valmistuksen mahdollisuutta ja kannattavuutta.

Laboratoriossa jo kokeiltu

LUT-yliopistossa on pilotoitu fossiilisia polttoaineita korvaavien hiilivetyjen tuotantoa laboratoriomittakaavassa jo vuodesta 2017 lähtien.

Hiilidioksidin kierrätys teollisuuden päästölähteistä on mahdollisuus kääntää polttoainetuotantoa hiilineutraaliksi

"Fossiilisen öljyn ja kaasun käyttö polttoaineina tulee päättymään. Ne pitää korvata hiilineutraaleilla polttoaineilla, joita voidaan käyttää nykyisissä moottoreissa ja näin nollata liikenteen CO2 päästöt. Hiilidioksidin kierrätys teollisuuden päästölähteistä tarjoaa suomalaisyrityksille ison mahdollisuuden", sanoo tiedotteessa LUTin tutkimusjohtaja Petteri Laaksonen, LUTin energiajärjestelmien yksiköstä.

Laaksosen mukaan synteettisten polttoaineiden tuotanto on jo kustannuksiltaan järkevää paikoissa, joissa vetyä tai prosessin vaatimaa sähköä on saatavilla edullisesti.

Power-to-x-teknologia kiinnostaa

LUT vastaa selvityksen käytännön toteutuksesta. Selvitys käsittää laitoksen investointi- ja käyttökustannusten laskennan, tuotantoprosessien mallinnuksen, hiilineutraalien polttoaineiden kysyntäennusteet, vaihtoehtoisten liiketoimintamallien suunnittelun, sekä tuotannon ja eri lopputuotteiden kestävyystarkastelun.

Yritysten kiinnostus hanketta kohtaan on ollut LUTin professori Jarmo Partasen mukaan poikkeuksellista, eivätkä kaikki halukkaat mahtuneet mukaan.

"Osalla yrityksistä on tarve muuttaa oman toimintansa päästöjä nykyistä paremmin tuottavaksi raaka-aineeksi. Joillain taas on jo selkeä tavoite siirtyä itse tuottamaan tai käyttämään hiilineutraalia polttoainetta aivan lähivuosina”, hän sanoo.

Selvitystyön päärahoitus tulee EAKR-rahoituksena Etelä-Karjalan maakuntaliitolta. Hankkeen budjetti on 320 000 euroa.

JAA