Päämainos
Teknologia 24.02. 09:50

"Raskas liikenne tulee menemään vetyyn. Ei ole realismia, että Suomen kaltaisessa pitkien etäisyyksien maassa raskas liikenne käyttäisi sähköä merkittävästi", sanoo P2X Solutions Oy:n toimitusjohtaja Herkko Plit.

Syntyykö Suomeen vihreän vedyn markkina?

Vetytaloudesta on povattu päästötavoitteiden pelastajaa ja miljardien eurojen markkinaa.

24.02.2021
Teksti Osto&Logistiikka kuvat Adobe Stock ja Pekka Hannila Sorbass Oy

Millainen on vedyn rooli tulevaisuuden energiapaletissa, P2X Solutions Oy:n toimitusjohtaja Herkko Plit?

"Ilman vetyä ei saavuteta päästötavoitteita. On kylmä fakta, että korkeintaan 70 prosenttia päästötavoitteista voidaan saavuttaa ilman vetyä. Power-to-X-teknologia skaalaa mahdollisuudet päästöttömyyden osalta. Powerto-X tarkoittaa, että vetyä ja hiilidioksidia yhdistämällä voidaan tehdä lämpöä, energiaa, muoveja, kemikaaleja tai vaikka ruokaa. Vetymarkkinoiden koko tulee olemaan globaalisti useita satoja miljardeja euroja." 

Mitä vetymarkkinan syntyminen edellyttää?

"Alkuvaiheessa se edellyttää tukia ja myös regulaation täytyy kehittyä. Fossiiliset polttoaineet ovat vielä halvempia kuin vihreällä vedyllä tuotetut. Vihreä vety on tuotettu uusiutuvan sähkön avulla. Uusiutuva sähkö on jo kilpailukykyistä, mutta siitä tehtävä vety ei ole vielä kilpailukykyistä verrattuna siihen, että vety tehtäisiin maakaasun avulla. Tässä toimii analogia tuulivoiman kehittämiseen. Sitä tuettiin alkuvaiheessa, ja tänä päivänä tuulivoima on kaupallisesti kannattavaa. Esimerkiksi Saksa on päättänyt tukea vetyhankkeita yhdeksällä miljardilla ja Ranska seitsemällä miljardilla eurolla." 

Millaiset ovat vedyn mahdollisuudet liikenteen energialähteenä?

"Raskas liikenne tulee menemään vetyyn. Ei ole realismia, että Suomen kaltaisessa pitkien etäisyyksien maassa raskas liikenne käyttäisi sähköä merkittävästi. Autonvalmistajat ovat tähän jo heränneet, ja ensimmäiset vetyrekat tulevat parin vuoden päästä. Lisäksi käyttöön tulevat fossiilittomat synteettiset polttoaineet. Vetytalouteen liittyy myös lento- ja laivaliikenne." 

Millainen hanke P2X Solutionilla on käynnissä?

"Meidän on tarkoitus demonstroida vihreän vedyn koko arvoketju. Rakennamme 20 MW:n suuruisen elektrolyysilaitteiston tuottamaan vihreää vetyä, ja rakennamme myös hiilidioksidin talteenoton, jolloin hiilidioksidista ja vedystä pystytään valmistamaan synteettisenä polttoaineena metaania. Jos ja kun meillä on myönteinen tukipäätös, ensimmäinen laitos on käytössä vuonna 2024. Sen jälkeen meillä on tarkoitus monistaa vastaavia laitoksia eri kokoluokissa ja tehdä yhteiskuntaa päästöttömäksi." 

JAA