Päämainos
Tallennuksista liiketoiminnan tehostamiseen
Teknologia 21.10. 08:16

Tallennuksista liiketoiminnan tehostamiseen

Tulevaisuuden kameravalvonta pystyy muuhunkin kuin videokuvan tallentamiseen. Kun kamerat automaattisesti analysoivat esineiden ja ihmisten liikkeet logistiikkakeskuksessa, ollaan lähellä liiketoiminnan tehostamista.

21.10.2021
Teksti Vesa Ville Mattila kuvat Adobe Stock

Logistiikka-alalla valvontakamerat pääasiassa kuvaavat varastojen ulko- ja sisäalueita. Tällaista passiivista taltiointia käytetään sekä ennaltaehkäisemään ongelmia ja rikoksia että niiden selvittelyyn jälkikäteen.

Nopeasti kehittyvä kameravalvonta kuitenkin ponnistaa pidemmälle. Kameroihin yhdistetty aktiivinen analytiikka osaltaan automatisoi valvontaa ja operatiivisia toimintoja. Se tehostaa logistiikkaa auttamalla tekemään oikeita asioita oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikean laatuisina.

Analytiikka mahdollistaa myös automaattiset ja välittömät hälytykset.

”Jos jotain poikkeavaa tapahtuu, siitä täytyy automaattisesti, heti ja mobiilisti saada tieto. Tapahtumien myöhempi jäljittäminen ei enää riitä logistiikan nopeatempoisessa maailmassa”, sanoo suomalaisen ohjelmistoyritys Web Your Services Oy:n
hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Luukkanen.

Liikenteen, turvallisuuden ja tunnistamisen vuoksi        

Logistiikkakeskuksissa Luukkanen näkee kolme keskeistä kameravalvonnan käyttökohdetta.

”Kameravalvonta voi automaattisesti ohjata tulevaa ja lähtevää liikennettä. Tähän liittyy tunnistaminen, kuljettajien informointi ja liikennöinnin turvallisuuden takaaminen.”

”Sisätiloissa valvontaan vaikuttavat myös työsuojelulliset seikat. Koska automaatiossa ihminen on aina arvaamattomin lenkki, heidän turvallista liikkumistaan tavaroiden ja trukkien seassa täytyy jatkuvasti varmistaa ja tarkistaa.”

Kolmanneksi kameravalvonnan keskeiseksi funktioksi Luukkanen nimeää tuotteiden tunnistamisen. Videokuva kertoo, missä kunnossa tuotteet tulevat varastoitavaksi ja aikanaan lähtevät asiakkaille.

Jos asiakkaat vielä reaaliaikaisesti näkevät tilaustensa toimitukset, tulee koko ketjusta laadukkaan läpinäkyvä. Samalla saadaan karsittua turhat ja työläät reklamaatiot.   

Analytiikka siirtymässä kameroihin

Kameravalvontajärjestelmän hankinnassa tulee tarkastella järjestelmän toimintaa, kuvamateriaalin laatua ja siirtämistä sekä liitettävyyttä muihin operatiivisiin järjestelmiin.

Videohallintajärjestelmät (Video Management System eli VMS) on kehitetty käsittelemään kamerakuvaa ja sen toiminnallisuuksia. Niitä käytetään pääsääntöisesti kohteissa, joissa kamerakuvaa katsellaan sekä reaaliaikaisesti että tallenteina.

VMS-järjestelmän suunnittelussa kannattaa kiinnittää huomio kokonaisuuteen, ei yksittäiseen järjestelmään. Eri järjestelmien elinkaarikustannuksia hallitaan ottamalla huomioon toiminnalliset prosessit ja niiden automatisointi.

”Keskittäminen ja etäpalvelut ovat toiminnallisesti merkittävä etu. Valitettavasti yhteydet eivät vielä kaikkialla riitä striimien siirtämiseen ja analysoimiseen keskitetysti”, Luukkainen toteaa.

Kehittyneen pakkausteknologian ansiosta uusien kameroiden kuvansiirto vaatii entistä vähemmän kapasiteettia. Toisaalta taas kameroiden pro¬sessoreiden tehojen lisääntyessä yhä suurempi osa analytiikasta voidaan toteuttaa kamerassa. Se pienentää siirrettävän kuva-aineiston määrää, mitä Luukkanen arvostaa.

”Tietoa kannattaa jalostaa jo kameroissa. Analytiikka sitten lajittelee hälytykset ja tapahtumat tärkeysjärjestykseen sekä viestii niistä asianomaisille tahoille.”

Palvelun ostamista kannattaa harkita

Kameravalvonnan kehittyminen tietojärjestelmäksi haastaa sen ostajat, toimittajat ja turva-alan yrittäjät. Kameravalvontajärjestelmän hankintaa ja pyörittämistä palveluna Luukkanen pitää varteenotettavana vaihtoehtona virheinvestoinneille alttiille ostamiselle.

”Kolme vuotta siten hankittu laitteisto edustaa eilistä tekniikkaa eikä välttämättä veny tulevaisuuden tarpeisiin. Kun ostaa palvelun, ajanmukaisuusvastuu jää niiden tarjoajalle.”    

”Keskeistä kuitenkin on määritellä asiakkaan liiketoimintaan perustuva palvelutaso ja ehdot sen kehittämiselle. Tämän toteuttamisestahan asiakas maksaa palveluntarjoajalle.”

Pullonkaulaksi palvelun hankkimiselle voi muodostua molemminpuolinen tietämättömyys. Asiakas ei tunne turva-alan ratkaisujen mahdollisuuksia eikä turva-alan yrittäjä asiakkaan liiketoimintaa. Mitkä ovat liiketoiminnan tarpeet jatkossa? Mihin logistiikan prosesseihin tarvitaan tueksi kameravalvontaa?

Investoipa sitten omiin laitteisiin tai palveluun, Luukkanen neuvoo asiakkaita laskeskelemaan muutakin kuin hankintahintaa. Viidenneksen kalliimpi investointi voi tuoda tuplasti enemmän taloudellista hyötyä ja kasvaa ketterästi järjestelmänä.

AVAINSANAT

Kameravalvonta

JAA