Päämainos
Tekoälyä hyödyntää jo 1 000 yritystä
Teknologia 20.11. 07:58

Tekoälyä hyödyntää jo 1 000 yritystä

Määrä kolminkertaistunut vuodesta 2017, mutta investoinnit ovat edelleen pieniä.

20.11.2019
Teksti Esko Lukkari

Tekoälyä hyödyntävien yritysten määrä on miltei kolminkertaistunut vuodesta 2017. Kärkiyrityksissä sen merkitys kasvaa, mutta merkittävässä osassa yrityksiä tekoälyn rooli on yhä vähäinen.

Teknologiateollisuus julkisti Tekoälykiihdyttämön tutkimustuloksia tekoälyn käytöstä yrityksissä 15.11.

Vuoden 2017 Digibarometri povasi tekoälykenttään kiivasta kasvua, mitä tapahtui? 

“Kasvu on ollut maltillista, tekoälyä kehittävien yritysten kärki on edelleen kapea, mutta terävämpi kuin vuonna 2017. Näemme entistä enemmän liiketoiminnallisesti järkeviä sovelluksia. Alun hehkutus on ohi ja askeleet kohti konkretiaa on otettu”, sanoo tiedotteessa Alexander Törnroth, Tekoälykiihdyttämön vetäjä. 

Teknologiateollisuuden yhteydessä toimiva Tekoälykiihdyttämö toisti Etlatiedon tekemän tutkimuksen suomalaisesta tekoälykentästä. Tulokset olivat samansuuntaisia kuin Etlatiedon tutkimuksessa (2019).

Vuonna 2017 tekoälyä soveltavia yrityksiä oli Etlatiedon mukaan 358. Tekoälykiihdyttämön selvityksen mukaan elokuussa 2019 Suomessa oli noin tuhat tekoälyä soveltavaa yritystä, joista noin 770 yritystä myös kehittää tekoälyä. Näistä yrityksistä noin 250 saa pääasiallisen liikevaihtonsa tekoälyn kehittämisestä.

“Suunta on siis oikea, mutta kasvu voisi olla voimakkaampaa. Melko laimeat sijoitukset tekoälyyn ovat linjassa muun investointihaluttomuuden kanssa”, Törnroth sanoo.

Miksi ei investoida tekoälyyn?

“Suurin syy investointihaluttomuuteen ymmärrys siitä, mihin tekoälyä voidaan hyödyntää puuttuu eikä tekoälyn mahdollisuuksia siten ymmärretä. Usein ajatellaan, että on parempia antaa toisten maksaa oppirahoja, ja vasta sitten ottaa se käyttöön. Tällainen ‘Fast followers’-ideologia ei välttämättä toimi tekoälyn kanssa: useammat ratkaisut vaativat räätälöintejä, integraatioita ja datan möyhimistä. Nämä kaikki vaativat aikaa, siksi on parempi aloittaa kehittäminen nyt”, Törnroth sanoo. 

Tekoälyratkaisut vaativat tiedotteen mukaan koko organisaation mukaan. Ei riitä, että yksi henkilö tai yksittäinen tiimi yrittää viedä ratkaisuja eteenpäin joka toinen torstai. Usein tekoälyratkaisut muuttavat prosesseja ja siten myös arkityötä, siksi on tärkeätä osallistaa niin johto, teknologian kehittäjät kuin ratkaisun loppukäyttäjä. 

Parhaiten tämä onnistuu, jos kaikilla organisaatiossa on jonkinlainen perusymmärrys tekoälystä. Esimerkiksi yritys voi koota sisäisen eri yksiköiden henkilöt yhdistävän tekoälyryhmän, joka pyrkii systemaattisesti oppimaan, löytämään mahdollisuuksia ja lisäämään koko organisaation kyvykkyyttä tekoälyratkaisujen soveltamiseen. Ryhmällä tulee olla selkeät tavoitteet, aikataulu ja johdon mandaatti. 

JAA