Päämainos
Tim Meyer, Mika Lintilä ja Jason Liberty allekirjoittivat yhteistyöjulistuksen
Teknologia 21.12. 08:23

Tim Meyer, Mika Lintilä ja Jason Liberty allekirjoittivat yhteistyöjulistuksen

TEM, Meyer Turku ja Royal Caribbean allekirjoittivat yhteistyöjulistuksen

Julistuksella luvataan kehittää kestävää merenkulkua ja laivanrakennusta ja vahvistaa suomalaista meriklusteria.

21.12.2022
Teksti Esko Lukkari kuvat TEM

Suomen hallitus, Työ- ja elinkeinoministeriö edustajanaan sekä Meyer Turku Oy ja Royal Caribbean Group ovat allekirjoittaneet yhteistyöjulistuksen kestävästä merenkulusta ja laivanrakennuksesta.

Turussa 13.12. allekirjoitetulla yhteistyöjulistuksella kehitetään kestävää merenkulkua ja laivanrakennusta sekä vahvistetaan suomalaista meriklusteria. Julistuksessa on listattu konkreettisia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi.

TEM tiedotti asiasta 14.12.

Meriteollisuuden, satamien ja varustamoiden muodostama meriklusteri työllistää koko Suomessa. Alalla toimii noin 1800 yritystä, jotka työllistävät suoraan yli 40 000 työntekijää ja joiden liikevaihto on 11,7 miljardia euroa.

Alalla käynnissä iso murros

”Merenkulussa on alkamassa suuri muutos, jossa kiristyvä päästösääntely ja kuluttajien vaatimus hiilineutraalisuudesta ovat vahvoja ajureita. Tuohon kysyntään vastaaminen edellyttää uudistusta siihen, miten tulevaisuuden alukset suunnitellaan, rakennetaan ja miten niitä operoidaan. Haaste tarjoaa suomalaiselle meriteollisuudelle merkittäviä mahdollisuuksia globaaliin edelläkävijyyteen sekä uusien teknologioiden ja tuotteiden markkinoille saattamiseen. TEM:n roolina on toimia suomalaisen yritysrahoitussektorin mahdollistajana ja kannustaa yrityksiä uudistumaan sekä tavoittelemaan kestävää kasvua ja tuottavuutta”, sanoo tiedotteessa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Meyer Turun toimitusjohtajan Tim Meyerin mukaan julkilausuma on uusi ja tärkeä askel merenkulkualalle.

”Olemme sitoutuneet kehittämään koko verkostoa entisestään, perustuen suomalaiseen tietotaitoon ja innovatiiviseen ajattelutapaamme. Telakkana olemme ylpeitä voidessamme viedä tätä työtä eteenpäin, ja vihreä siirtymä on yhteinen mahdollisuutemme muuttaa nämä vahvuudet kilpailueduksi. Se vaatii pitkäjänteistä sitoutumista, joka on yksi perusarvoistamme perheyrityksenä”, hän sanoo.

Royal Caribbean Groupin toimitusjohtajan Jason Libertyn kumppanuus luo pohjan tuleville innovaatioille ja antaa meille ja meriteollisuudelle mahdollisuuden jatkaa kestävää kehitystä korkeimmalla tasolla.

”Olemme suomalaisten kumppaniemme kanssa toimittaneet aikamme vaikuttavimpia ja vastuullisimpia aluksia, mukaan lukien uusimman aluksemme, Icon of the Seas,” sanoo

Yhteistyön keinoja ja tavoitteita ovat:

  • Meyer Turun, Royal Caribbean Groupin ja meriklusterin innovoinnin vahvistaminen. Tässä apuna on Business Finlandin rahoitus.
  • Verkostoitumisen tukeminen taloudellisten haasteiden hillitsemiseksi, uusien ratkaisujen kehittämiseksi ja meriteollisuuden pitkän aikavälin elinkelpoisuuden turvaamiseksi.
  • Tiekartan laatiminen ilmastoneutraalien alusten tuotannolle Suomessa. Tiekartta on osa meriteollisuuden vihreää siirtymää.
  • Ilmastoneutraalin aluksen digitaalisen demonstraation kokoaminen osana työ- ja elinkeinoministeriön kestävän meriteollisuuden kehittämisohjelmaa.
  • Uusien kestävien innovaatioiden ja teknologioiden pilotointi ja testaus Royal Caribbean Groupin aluksissa
  • Tiekartan mukaisten ilmastoneutraalien alusten rakentaminen Turussa.

Kuva TEM

Tim Meyer, Mika Lintilä ja Jason Liberty allekirjoittivat yhteistyöjulistuksen


 

JAA