Päämainos
TEM:ltä 13,4 miljoonaa demohankkeisiin
Teknologia 09.01. 10:54

TEM:ltä 13,4 miljoonaa demohankkeisiin

Uusiutuvan energian suuret demolaitokset nousevat Helsinkiin, Saloon ja Hankoon.

09.01.2020
Teksti Esko Lukkari

Työ- ja elinkeinoministeriö antaa kolmelle uusiutuvan energian suurelle demonstraatiohankkeelle investointitukea liki 13,5 miljoonaa euroa.

Tukea saavat Helen Oy kaasutus-biojalostamolaitoksen rakentaminen Helsinkiin, Lounavoima Oy Salon kaukolämpöverkon energiavarasto ja Adven Oy biokaasulaitos Hangossa.

TEM tukee demonstraatiohankkeita, jotta tulevaisuuden energiaratkaisuilla voitaisiin saavuttaa vuoteen 2030 tähtäävät kansalliset ja EU-tavoitteet.  Tavoitteena on myös edistää uuteen energiateknologiaan perustuvia kansallisesti ja kansainvälisesti monistettavia ratkaisuja. Tukea haettiin 15 hankkeelle.

TEM tiedotti asiasta 20.12.

Helsinkiin uusi kaasutuslaitos

Helen saa investointitukea 7, 9 miljoonaa euroa 5 MW kaasutus-biojalostamolaitoksen rakentamiseen. Termiseen happikaasutukseen perustuva kaasutuslaitos tuottaisi synteettistä biometaania liikenteen polttoaineeksi ja lisäksi kaukolämpöä.

Lounavoima saa tukea liki kolme miljoonaa euroa Salon kaukolämpöverkon energiavaraston rakentamiseen. Hankkeessa toteutettaisiin kuusi 2–3 km syvää lämpökaivoa. Ne toimisivat kausiluontoisina älykkäinä lämpövarastoina niin, että lämpö varastoituu veden sijasta syvälle kallioon.

Adven Oy:lle myönnettiin 2,5 miljoonaa euroa biokaasulaitoksen rakentamiseen Hankoon. Hankkeessa rakennettaisiin Suomen ensimmäinen suuren mittakaavan biokaasulaitos, jossa pääkomponenttina käytetään entsyymiteollisuuden typpirikasta lietettä.

TEM:n vuoden 2019 energiatukivaltuudesta tarkoitukseen on varattu 40 miljoonaa euroa. Jakamatta jäänyttä tukea voidaan käyttää vuonna 2020.

JAA