Päämainos
Teollisuuden investoinnit pienessä kasvussa
Teknologia 23.01. 08:39

Teollisuuden investoinnit pienessä kasvussa

T&K-investoinneissa odotetaan tänä vuonna kolmen prosentin kasvua.

23.01.2019
Teksti Esko Lukkari

EK:n investointitiedustelun mukaan teollisuuden Suomeen tekemät kiinteät investoinnit laskivat viime vuonna selvästi, kun isoja investointihankkeita valmistui. Tänä vuonna investointien odotetaan kasvavan jonkin verran, mutta niiden taso jäänee korkeintaan kohtalaiseksi.

Viime vuonna investointien arvo laski noin 12 prosentilla noin 3,7 miljardiin euroon, josta sen odotetaan nousevan alkaneena vuonna vajaalla kuudella prosentilla noin 3,9 miljardiin.

EK kertoi investointiluvuista 15.1.

Teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on laskenut useiden vuosien ajan. Viime vuonna suunta kuitenkin kääntyi, ja tänä vuonna tämä positiivinen kehitys voimistuu yhä. T&K-menot kasvaisivat noin kolmella prosentilla vajaaseen 2,5 miljardiin euroon. T&K-investointien taso on yhä kuitenkin matala.

Kokonaisinvestoinnit, joihin on luettu mukaan myös T&K-menot, olisivat tänä vuonna noin 6,4 miljardia euroa, mikä tarkoittaa vajaan viiden prosentin kasvua viime vuoteen verrattuna.

Energiasektorin investoinnit jatkuvat korkeina vuosina 2017–2019. Kuluvana vuonna niiden arvon odotetaan nousevan noin 2,9 miljardiin euroon.

Investointiaste on yhä matala

Suomen teollisuuden investointiaste eli kiinteiden investointien suhde jalostusarvoon on vajaat 11 prosenttia. Mikäli mukaan lasketaan myös T&K-investoinnit, on investointiaste noin 17 prosenttia. Tämä on pitkällä aikavälillä tarkasteltuna hyvin matala taso.

Suurin osa kuluvalle vuodelle suunnitelluista investoinneista on korvausinvestointeja. Vanhaa kapasiteettia korvaavien investointien osuus on 42 prosenttia kaikista investoinneista. Vajaa kolmasosa investoinneista on kapasiteettia kasvattavia laajennusinvestointeja.

EK:n tekemä teollisuuden investointitiedustelu on osa Euroopan komission harmonisoitua suhdannetiedustelujärjestelmää. EU rahoittaa tiedustelua osittain. Loppusyksyllä 2018 tehtyyn tiedusteluun vastasi 267 yritystä, jotka työllistivät Suomessa noin 127 000 työntekijää. Tiedustelun luvut on korotettu vastaamaan kansantalouden tilinpidon mukaisia investointeja.

JAA

LUETUIMMAT