Päämainos
Fraunhofer IPK:n professori Michael Rethmeier.
Teknologia 26.02. 07:29

Fraunhofer IPK:n professori Michael Rethmeier.

Turku haluaa uuden tutkimusyksikön

Fraunhofer-säätiön toivotaan perustavan Turkuun teknologiateollisuuden tutkimusyksikön. 

26.02.2020
Teksti Esko Lukkari

Teknologiakampus Turku toivoo saksalaisen, soveltavaan tutkimukseen erikoistuneen Fraunhofer-säätiön perustavan uuden tutkimusyksikön Turkuun. Tutkimusyksikkö palvelisi Turun alueen teknologiateollisuutta.

Yhteistyöstä neuvotellaan kahden Fraunhoferin tutkimusinstituutin kanssa: valmistavaan teknologiateollisuuteen erikoistuneen berliiniläisen Fraunhofer IPK:n kanssa sekä merenkulun logistiikkaan erikoistuneen hampurilaisen Fraunhofer CML:n kanssa.

BusinessTurku tiedotti hankkeesta 20.2.

Fraunhofer-säätiö on Euroopan vahvin soveltavan tutkimuksen organisaatio, jolla on yli 70 eri teknologia-aloille erikoistunutta instituuttia ympäri Saksaa sekä laaja yhteistyöverkosto ympäri maailman.

Teknologiakampus Turku on alueen korkeakoulujen, kaupungin ja Turku Science Parkin yhteenliittymä, joka tähtää tekniikan alan koulutuksen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan vahvistamiseen Turun alueella.

Fraunhofer-yhteistyön alullepanijoita ovat Turun kaupungin johtava asiantuntija Esa Tuomisto, Turun ammattikorkeakoulun vararehtori Juhani Soini sekä Turun yliopiston konetekniikan professori Antti Salminen. Heistä uusi Fraunhofer-yksikkö toisi soveltavan tieteen yhä monipuolisemmin alueen yritysten käyttöön ja avaisi väyliä eurooppalaiseen tutkimusyhteistyöhön ja -rahoitukseen.

”Mahdollinen Turkuun perustettava Fraunhofer-yksikkö olisi kotimainen toimija, turkulaisen korkeakoulun osa, joka operoi suomalaisella y-tunnuksella. Yksikön työntekijät olisivat täkäläisten korkeakoulujen tutkijoita ja asiantuntijoita”, Tuomisto sanoo tiedotteessa.

”Fraunhoferin kautta saisimme saksalaisen osaamisen ja tietotaidon käyttöömme, ja voisimme sen avulla kehittää omia tuotteita ja ratkaisuja”, Salminen sanoo. 

Yhteistyöstä neuvotellaan kahden Fraunhoferin tutkimusinstituutin kanssa: valmistavaan teknologiateollisuuteen erikoistuneen berliiniläisen Fraunhofer IPK:n kanssa sekä merenkulun logistiikkaan erikoistuneen hampurilaisen Fraunhofer CML:n kanssa.

Saksalaiset lupaavat harkita

Berliiniläinen Fraunhofer IPK esittäytyi varsinaissuomalaisille yrityksille SparkUp-areenalla Turun Kupittaalla helmikuussa. Åbo Akademin dekaanin Patrik Heneliuksen isännöimän työpajapäivän ideana oli selvittää, millaisia tutkimus- ja kehitystarpeita alueen yrityksillä on ja miten ne sopivat Fraunhofer IPK:n profiiliin.

Hitsausteknologioihin erikoistuneen Fraunhofer IPK:n professorin Michael Rethmeierin mukaan Fraunhofer IPK:lla olisi paljon annettavaa Turun alueella esimerkiksi laivanrakennuksen hitsausteknologioihin, teollisuuden automaatioratkaisuihin, autoteollisuuden teknologiaratkaisuihin ja yritysjohdon kehittämiseen.

Rethmeier korostaa, että uuden yksikön perustaminen ulkomaille olisi Fraunhofer IPK:lle iso askel, jota pitää harkita tarkkaan. Rethmeierin mukaan tällaisia työpajamatkoja ei tehdä Frauhofer IPK:ssa usein eikä kevyin perustein.

"Näemme tämän erittäin hyvänä bisnesmahdollisuutena. Emme olisi täällä, jos emme ajattelisi niin."

Fraunhofer IPK toimii Berliinissä yhteistyössä Berliinin teknillisen yliopiston kanssa. Tutkimusyksikössä (Production Technology Center) työskentelee noin 600 ihmistä ja laboratorio- ja testialueita on noin 15 000 neliömetrin verran. Fraunhofer IPK:lla on tutkimusyksiköt myös Brasiliassa ja Kiinassa.

Yritykset kiinnostuneita

Fraunhofer IPK herätti kiinnostusta työpajoihin osallistuneissa yrityksissä. Valmet Automotiven valmistusliiketoiminnan johtajan Pasi Rannuksen mukaan uusi tutkimusyksikkö olisi merkittävä lisä teknologiateollisuuden tutkimus- ja kehitystoimintaan Turun alueella. Se olisi varteenotettava yhteistyökumppani myös yritykselle itselleen.

"Autoteollisuuden prosessiteknologian syvempi osaaminen on puuttunut, kun sitähän ei suoraan opeteta täällä missään oppilaitoksessa. Fraunhofer vastaisi tähän tarpeeseen."

Mac Gregor Finland Oy:n Janne Suominen ja Auramarinen Ilkka Rytkölä toivottavat Fraunhoferin korkeatasoisen osaamisen tervetulleeksi Turkuun. 

Vanhempi projekti-insinööri Joonas Pekkarinen Valmet Automotivelta näkee, että Fraunhofer IPK toisi Suomeen uutta osaamista, laitekantaa ja tutkimusta. Hänestä tutkimus- ja kehitystoiminnassa on hyvä olla mukana ihmisiä eri taustoista.

"Sillä voi olla aika paljon lisäarvoa ongelmanratkaisuun ja varsinkin kehitystyöhön."

Palvelukehitysjohtaja Janne Suominen MacGregorilta uskoo, että korkeatasoinen tutkimuskeskus toisi Turun alueelle pitkässä juoksussa lisää osaajia ja veisi teknologian tutkimusta eteenpäin.

"Vaikka olemme globaali yritys, toimimme paikallisesti, ja osaamista on hyvä olla lähellä."

Teknologiajohtaja Ilkka Rytkölä Auramarinelta näkee Fraunhoferin kiinnostavana hankekumppanina EU-rahoituksen hakemisessa, joka on oma taiteenlajinsa. Hänestä innovaatiotoiminnassa tärkeintä olisi joustavuus ja nopeus: että innovaatioita ei tapettaisi byrokratialla.

Neuvottelut jatkuvat

Teknologiakampus Turku jatkaa neuvotteluita kevään aikana sekä Fraunhofer IPK:n että hampurilaisen, merenkulun logistiikkaan erikoistuneen Fraunhofer CML:n kanssa.

Tavoitteena on laatia Turun uuden tutkimusyksikön (Fraunhofer Innovation Platform) yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma, joka pitää lähettää hyväksyttäväksi Fraunhofer-säätiön pääkonttoriin Müncheniin kesäkuun puoleenväliin mennessä.

"Tähtäämme siihen, että tutkimusyksikkö olisi aloitusvalmis 1.1.2021", toteaa Fraunhofer-valmistelusta vastaava Teknologiakampus Turun projektipäällikkö Tero Keva.

Juhani Soini Turun AMK:sta toivoo, että yhteistyötä rakennetaan Turussa yhdessä yli korkeakoulurajojen, jotta alueelle saadaan luotua vahva, teknologiateollisuutta hyödyttävä tutkimus- ja innovaatioekosysteemi.

"Uskon, että Turun Fraunhofer-yksikkö toisi alueen korkeakouluja entistä enemmän yhteen."

JAA