Päämainos
Tutkimus: robotiikkaan liittyy paljon kasvukipuja
Teknologia 16.04. 11:00

Tutkimus: robotiikkaan liittyy paljon kasvukipuja

Edelläkävijäyritykset ovat törmänneet monenlaisiin ongelmiin.  

16.04.2018
Teksti Heli Satuli kuvat Hackett Group

Yritykset ympäri maailman ovat entistä kiinnostuneempia hyödyntämään robotiikkaan perustuvia prosessiautomaatioratkaisuja. Konsulttiyritys Hackett Groupin tutkimuksen mukaan tietyillä toimialoilla jopa 52 prosenttia yrityksistä käyttää robotiikkaa prosesseissaan vuonna 2020.  

Selvityksen mukaan kaikista varovaisimmin teknologiaan suhtaudutaan yritysten hankintatoimessa, vaikka 38 prosentissa hankintaorganisaatioista on jo meneillään robotiikkaan perustuvia pilotteja.  

Miten jatkaa pilotin jälkeen?  

Hackett Groupin selvityksen mukaan monet edelläkävijäyritykset ovat kuitenkin joutuneet kohtaamaan monenlaisia ongelmia yrittäessään laajentaa pilottiohjelmat osaksi yrityksen normaaleja toimintaprosesseja.  

"Huolimatta alkuvaiheen toimeenpanon helppoudesta, robotiikkaan näyttää sisältyvän paljon kasvukipuja, jotka rajoittavat sekä sen myönteisiä vaikutuksia että teknologian laajamittaista käyttöönottoa yrityksissä", Hackett Groupin raportissa todetaan. 
 
Usein yritykset eivät ole onnistuneet suunnittelemaan toimintamalleja, jotka toimisivat pilotin ulkopuolella. Monessa yrityksessä on myös aliarvioitu robottien hallitsemiseen tarvittava aika ja resurssit. Prosesseja ei välttämättä ole optimoitu eikä datan laatuun ole kiinnitetty huomiota ennen robottiratkaisujen käyttöönottoa.

Raportin mukaan yllättävän moni yritys ei ole pohtinut automatisointitavoitteitaan ennen robotiikkahankkeen aloittamista. 

Kolme vinkkiä onnistuneeseen automaatioon 

Hackett Groupin raportti kehottaa robotiikkaan perustuvien ratkaisujen käyttöönottoa pohtivia yrityksiä muistamaan seuraavat asiat: 

Valitse huolella kokeiltava ratkaisu: Organisaatioiden tulisi analysoida etukäteen tarkkaan eri osastojen toimintoja ja selvittää, mitkä niistä aidosti hyötyisivät robotiikkaan perustuvasta automaatiosta. Kun robotiikasta hyötyvät prosessit on tunnistettu, seuraava askel on asettaa ne tärkeysjärjestykseen. 

Laadi prosessiautomaatiosuunnitelma: Tämä edellyttää realististen odotusten rakentamista ja niihin liittyvien muutosten hallintaa. On vastattava kysymykseen, miten automaatio vaikuttaa nykyisiin tehtäviin ja varmistettava, että organisaation resurssit ovat riittävät. 
 
Rakenna prosessiautomaatiotiimi: Kun organisaatio on tullut tutuksi robotiikkaratkaisun kanssa, on syytä luoda oma tiimi tukemaan yrityksen muita yksikköjä, jotka ovat kiinnostuneita ottamaan käyttöön automaatioratkaisuja. Tiimin tulee sisältää henkilöstöä yrityksen monilta eri tasoilta ja sillä on oltava toimeenpanovaltuudet ja selkeä määritelty rooli organisaatiossa. 

JAA