Päämainos
Tutkimus: Suomella hyvät mahdollisuudet power-to-x-tuotantoon Perämeren alueella
Teknologia 14.01. 07:26

Tutkimus: Suomella hyvät mahdollisuudet power-to-x-tuotantoon Perämeren alueella

LUT-yliopisto kartoitti edellytyksiä Perämeren alueen power-to-x-tuotantoon St1:n ja Fortumin toimeksiannosta.

14.01.2022
Teksti Osto&Logistiikka

Selvityksen mukaan alueella on hyvät mahdollisuudet kehittyä hiilineutraalin teräksen, polttoaineiden ja kemikaalien teollisuuskeskittymäksi. Kehitys edellyttää tuulivoimakapasiteetin merkittävää kasvua. LUT-yliopisto tiedotti aiheesta 13.1.

Perämeren alueella on oivalliset edellytykset power-to-x-tuotantoon

LUTin selvityksen mukaan alueella voidaan tulevaisuudessa tuottaa noin 100 terawattituntia (TWh) tuulisähköä vuodessa, jos kaikki suunnitteilla olevat hankkeet toteutuvat. Se on enemmän kuin koko Suomen vuosittainen sähkönkulutus.

”Alueella on käynnissä useita, eri vaiheissa olevia tuulipuistoprojekteja. Myös uusille hankkeille on kysyntää”, raportin laatinut LUT-yliopiston nuorempi tutkija Hannu Karjunen kertoo tiedotteessa.

Jos Ruotsin valtion kaivosyhtiön (LKAB eli Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag) suunnitelmat toteutuvat, Perämeren alueella tuotetaan tulevaisuudessa yhä enemmän hiilineutraalia terästä. Se lisää sähkön tarvetta noin 50–55 TWh vuodessa. Lisäksi sähköä tarvitaan huomattavia määriä power-to-x-tuotteiden (P2X), kuten vedyn ja synteettisten polttoaineiden, valmistamiseen. Raportin mukaan niitä voitaisiin tuottaa esimerkiksi selluteollisuudesta syntyvästä, biopohjaisesta hiilidioksidista. Power-to-x-tuotteilla on suuri merkitys esimerkiksi liikennepäästöjen vähentämisessä.

Sähkönsiirto Suomessa edullisempaa kuin Ruotsissa

LUTin raportista selviää myös, että alueen sähkönsiirtokapasiteettia on merkittävästi kasvatettava. Sähkönsiirron yksikkökustannukset arvioitiin Suomessa edullisemmiksi kuin Ruotsissa. Sähkön ja vedyn siirtokustannukset ovat raportin mukaan puolestaan yhtä suuret.

”Sähköntuotannon ja -kulutuksen kasvamisella on merkittävät vaikutukset kansallisiin strategioihin ja kantaverkko-operaattoreihin. Sähkönsiirtokapasiteetti tulee arviolta 4–5-kertaistaa”, LUTin tutkimusjohtaja Petteri Laaksonen jatkaa. 

Perämeren alueen power-to-x-tuotannon rakentamiseen tarvitaan useita toimijoita. 

”LUTin tutkimus vahvistaa, että Perämeren alueella on mahdollisuudet kehittyä yhdeksi Pohjoismaiden tärkeimmistä vetyklustereista. Se kuitenkin edellyttää vahvaa pohjoismaista yhteistyötä. Vaikka selvityksessä keskitytään tuulivoiman hyödyntämiseen, tutkimus osoittaa myös, kuinka valtavasti puhdasta sähköä vetytalouden rakentaminen vaatii. Näissä talkoissa tullaan tarvitsemaan kaikkea hiilidioksidipäästötöntä sähköä”, toteaa Fortumin Suomen vetykehitystiimin vetäjä Mikko Muoniovaara

”Perämeren alue on yksi Pohjoismaiden mielenkiintoisimmista: siellä yhdistyvät laajat tuulipuistosuunnitelmat, teollisuuden hiilidioksidipäästöt sekä hyvät logistiset yhteydet. Vastaavia alueita on muitakin, ja niidenkin potentiaali kannattaa selvittää. On myös hyvä ymmärtää, että laajamittainen tuotanto edellyttää kaasu- ja sähköverkkoyhtiöiden, alueellisten toimijoiden, viranomaisten, tuulivoimatuottajien, poliittisten tahojen ja yritysten saumatonta yhteistyötä pohjoismaisella tasolla”, kertoo energiamurroksen johtaja Riitta Silvennoinen St1:ltä.

JAA