Päämainos

UPM ja HAERTOL kehittävät autojen biopohjaista jäähdytysnestettä

Tuotetta valmistetaan vuoden lopussa avattavalla UPM Biochemicalsin Leunan biojalostamolla.

24.02.2023
Teksti Esko Lukkari

UPM Biochemicals ja HAERTOL Chemie GmbH ovat sopineet strategisesta kumppanuudesta uusien kestävien jäähdytysnesteiden kehittämisestä.

Kumppanien tavoitteena on nopeuttaa uusiutuvien, metsästä peräisin olevien materiaalien käyttöönottoa autoteollisuudessa ja vähentää fossiilisten resurssien kulutusta.

UPM tiedotti asiasta 9.2.

UPM Biochemicals ja HAERTOL, joiden molempien päätoimipisteet sijaitsevat Saksassa, tavoitteena on tuottaa uudenlaisia hiilineutraaleja jäähdytysaineita moottoreille ja akuille auttaen samalla autonvalmistajia pienentämään hiilijalanjälkeään.

UPM investoi 750 miljoonaa euroa maailman ensimmäisen teollisen mittakaavan biojalostamon rakentamiseen Saksan Leunaan voidakseen muuntaa kestävästi hankittua, sertifioitua puubiomassaa seuraavan sukupolven biokemikaaleiksi. Ne mahdollistavat siirtymän fossiilipohjaisista materiaaleista uusiutuviin monilla teollisuudenaloilla, kuten autoteollisuudessa.

Leuna aloittaa vuoden lopussa

Leunan biojalostamon tavoitteena on tuottaa vuosittain yhteensä 220 000 tonnia, ja toiminnan on tarkoitus käynnistyä vuoden 2023 loppuun mennessä.

UPM:n uusiutuva biomonoetyleeniglykoli (Bio-MEG), UPM BioPura™, valmistetaan kestävästi hankitusta sertifioidusta lehtipuusta, joka on peräisin Leunan ympäristön metsistä Saksasta. Biomassa ei kilpaile elintarvikeresurssien kanssa, ja se on hiilinegatiivista, mikä mahdollistaa kaikkien aikojen ensimmäisen hiilidioksidineutraalin jäähdytysaineen tuotannon.

HAERTOL on johtava moottorien ja akkujen jäähdytysnesteiden valmistaja Euroopassa. Yhtiö on ensimmäisiä asiakkaita, jotka sisällyttävät uusiutuvia materiaaleja tuotteisiinsa.

UPM:n BioPura™-materiaalin avulla HAERTOL voi tarjota asiakkailleen, maailman johtaville automerkeille, toteuttamiskelpoisen vaihtoehdon, jonka avulla ne voivat määritellä uudelleen nettonollatavoitteensa ja vähentää merkittävästi Scope 3 -luokan epäsuoria päästöjään*. Tämä toteutuu siirtymällä fossiilipohjaisesta uusiutuvaan drop-in-ainesosaan, joka mahdollistaa hiilineutraalin jäähdytysaineen luomisen.

"Asiakkaamme haluavat pienentää hiilijalanjälkeään. Yhteistyössä UPM:n kanssa HAERTOL auttaa heitä edistymään tavoitteissaan nopeammin", sanoo tiedotteessa Haertolin toimitusjohtaja ja omistaja tohtori Marco Bergemann.

MEG on jäähdytysnesteen tärkein ainesosa

"MEG on jäähdytysnesteiden tärkein ainesosa (92–95 %). Fossiilipohjaisten jäähdytysnesteiden korvaaminen uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvalla uudella tuotteella, joka toimii täsmälleen samalla tavalla, on täydellinen muutos. Tämä on erityisen jännittävää sähköajoneuvojen valmistajille, sillä sähköajoneuvot voivat vaatia kaksi kertaa enemmän jäähdytysnestettä kuin bensiinikäyttöiset ajoneuvot. Sähköajoneuvojen ympäristövaikutus paranee siis entisestään”, hän sanoo.

UPM Leunan biojalostamo on strategisesti sijoitettu niin, että toimitusketjuja eurooppalaisille valmistajille voidaan lyhentää. Haertolin tuotantolaitos Magdeburgissa sijaitsee vain noin 120 kilometrin päässä.

"HAERTOL on todellinen uudistaja, ja tuemme mielellämme heidän pyrkimyksiään pienentää autoteollisuuden hiilijalanjälkeä", sanoo UPM Biochemicals -liiketoiminnan johtaja tohtori Michael Duetsch.

UPM Biochemicals tekee aktiivisesti yhteistyötä teollisuuskumppanien, kuten Haertolin, kanssa kehittääkseen uusia, kestäviä sovelluksia ja tuotteita Leunassa tuotettavien biokemikaalien pohjalta. "Uskomme, että kemianteollisuuden arvoketjun muuttaminen kestävämmäksi voidaan saavuttaa vain avoimen yhteistyön ja aktiivisen kumppanuuden avulla", Duetsch lisää.

JAA