Päämainos

Uusiutuvan sähkön kilpailutus alkamassa

Koskee 1,4 TWh:n vuotuista sähkön tuotantoa.

26.06.2018
Teksti Esko Lukkari

Uusiutuvan sähköntuotannon uudenlainen kilpailutus alkaa syksyllä 2018. Laki uusiutuvan sähkön tuotantotukilaista eli syöttötariffista tuli voimaan 25.6, valtioneuvoston annettua sitä koskevan asetuksen.

Energiavirasto järjestää marras-joulukuussa tarjouskilpailun, jolla uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviä sähköinvestointeja hyväksytään preemiojärjestelmään. Kilpailutuksen kohteena on 1,4 terawattitunnin vuotuinen tuotanto. Tukea maksettaisiin 12 vuoden ajan ja ensimmäisen kerran ehkä vuonna 2020.

Tarjouksia sähköntuotannosta voivat tehdä sähkön tuottajat, joilla on pitkälle valmisteltu tuulisähkö-, aurinkosähkö-, biomassasähkö-, biokaasusähkö- tai aaltosähköhanke.

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti asiasta 25.6.

”Kyseessä on todennäköisesti maailman teknologianeutraalein tarjouskilpailu, jonka mukaan tuotantotukea maksetaan vain kustannustehokkaimmille ja kilpailukykyisimmille investoinneille. Tarkoitus on katsoa miten uusiutuvan sähkön eri tuotantomuodot todellisuudessa pärjäävät, kun ne asetetaan samalle viivalle”, sanoo asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Tiilikaisen mukaan järjestelmä on ylimenokauden ratkaisu, joka tarvitaan varmistamaan Suomen kansallisten ja EU:ssa asetettujen energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä.

Vanhaa syöttötariffia halvempi

”Se on veronmaksajille merkittävästi edullisempi tapa tukea uusiutuvan sähkön tuotantoa kuin nykyinen syöttötariffijärjestelmä”, Tiilikainen vakuuttaa.

Kilpailutuksen toteutuksen edellytyksenä on, että eduskunta hyväksyy parhaillaan käsittelyssään olevaan valtion vuoden 2018 ensimmäiseen lisätalousarvioon esitetyn valtuuden valtion tuesta yhteensä enintään 1,4 TWh:n vuosituotannolle.

Sähkön tuottaja, jonka voimalaitos hyväksytään preemiojärjestelmään, saa tarjouksessa ilmoittamansa preemion mukaan määräytyvän tuen. Sähkön markkinahinnan nousu pienentää tukea. Tuottaja on velvollinen tuottamaan sähköä tarjouksensa mukaisesti. Laiminlyövä tuottaja määrätään maksamaan valtiolle alituotantokorvausta. Preemiojärjestelmän mukaiset oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa määräajan.

JAA