Päämainos

Uusiutuvat vähentävät pienhiukkaspäästöjä

Tutkija vertasi polttoaineiden pienhiukkaspäästöjä työkone-,voimala- ja laivamoottoreissa.

13.11.2020
Teksti Esko Lukkari

Uusiutuvien ja kierrätyspolttoaineiden käyttö auttaa vähentämään pienhiukkasten lukumääräpäästöä työkone- ,voimala- ja laivamoottoreissa.

Tämä ilmenee Vaasan yliopistossa väittelevän Teemu Ovaskan energiatekniikan alan väitöstutkimuksesta. Sen tuloksia voivat hyödyntää erityisesti moottorivalmistajat, polttoaineiden tuottajat ja jalostajat sekä viranomaiset.

Vaasan yliopisto tiedotti asiasta 9.11.

”Arvioin pienhiukkasten päästöä käyttämällä moottoreissa täysin uudenlaisia polttoainevaihtoehtoja, mikä on tutkimukseni merkittävin uutuus”, sanoo 13.11.väittelevä Ovaska.

Dieselmoottoreita tutkittiin

Kierrätyspolttoaineen lisäksi Ovaska tutki uusiutuvien polttoaineiden sekä polttoaineiden seosten vaikutusta nopea- ja keskinopeakäyntisten dieselmoottorien pakokaasun pienhiukkasten määrään.

Sekä kierrätetyistä raaka-aineista valmistetun meridieselin että uusiutuvan naftan ja fossiilisen polttoaineen seos vähensivät voimala- ja laivamoottorin pakokaasuhiukkasten kokonaislukumäärää.

Nopeakäyntisen työkonedieselmoottorin kokonaishiukkaslukumäärä pieneni, kun seospolttoaineessa puuperäisen uusiutuvan dieselin määrä lisääntyi. Joutokäynnillä seostamaton uusiutuva diesel vähensi pienimpiä hiukkasia merkittävästi. Vastaavia moottoreita käytetään esimerkiksi maatalouden työkoneissa ja metsäkoneissa.

”Nestemäisiä polttoaineita ja polttoaineseoksia tarvitaan yhä tulevina vuosikymmeninä siitä huolimatta, että maakaasun käyttö on yleistynyt etenkin voimala- ja laivamoottoreissa”, Ovaska muistuttaa.

Osa Suomen ilmastostrategiaa

Suomen energia- ja ilmastostrategia vuodelta 2016 määrittelee kansalliset tavoitteet vuodelle 2030. Sen mukaan liikenteen polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla tai nykyisiä vähäpäästöisemmillä polttoaineilla on nopein keino liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen alentamiseksi.

”Sama strategia käy yhtä lailla maantieliikenteen ulkopuolelle, ja kasvihuonekaasupäästöjen ohessa vähenevät myös pienhiukkaspäästöt”, Ovaska sanoo.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan yhdeksän kymmenestä ihmisestä hengittää saastunutta ilmaa koko maailmassa.  Noin seitsemän miljoonaa ihmistä kuolee joka vuosi pienhiukkasille altistumisen seurauksena.

Pienhiukkasten haitalliset terveysvaikutukset yhdistetään tavallisesti erikokoisten hiukkasten pitoisuuksiin ulkoilmassa. Kaikkein pienimmillä hiukkasilla on todettu olevan haitallisimmat vaikutukset ihmisen terveyteen. Nämä hiukkaset voivat kerrostua keuhkoihin ja kulkeutua jopa sydän- ja verisuonijärjestelmään sekä aivoverenkiertoon hengityselinten kautta.

Käyttökohteesta riippumatta dieselmoottorien haitallisia päästöjä säädellään tiukasti maailman joka kolkassa. Säädösten avulla pyritään rajoittamaan päästöjen vaikutusta ilman laatuun, ihmisten terveyteen sekä ilmastonmuutokseen. Myös pakokaasun pienhiukkasia rajoitetaan. Rajoitukset kohdistuvat joko hiukkasten massaan tai lukumäärään. Ovaska valitsi pienhiukkasten lukumäärän väitöstutkimuksensa keskeiseksi mitaksi.

– Vaikka pakokaasun pienhiukkasten massa olisikin erittäin pieni, niiden lukumäärä saattaa silti olla hyvin suuri. Siksi hiukkaslukumäärä kuvaa pienhiukkasten terveydellistä haitallisuutta täsmällisemmin kuin hiukkasmassa, Ovaska kertoo.

Ovaskan täysin uudenlaisia polttoainevaihtoehtoja arvioivan väitöstutkimuksen tulokset perustuvat viiteen osatutkimukseen, joissa pienhiukkaslukumäärä mitattiin Tutkimuskeskus Technobothnian ja Vaasan yliopiston VEBIC-moottorilaboratorioissa (Vaasa Energy Business Innovation Centre).

Etusivulle >

Lisää teknologiauutisia >

JAA