Päämainos

Uuteenkaupunkiin soijamelassista biomuovia valmistava tehdas

Neljän yrityksen innovaatiolla kompostoituvaa biomuovia ruoka- ja rehutuotannon sivuvirroista.

26.03.2021
Teksti Esko Lukkari

Uuteenkaupunkiin rakennettava biopolymeeritehdas pilotoi biomuovin valmistusta teollisessa mittakaavassa. Tehdas on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2023 loppuun mennessä.

Finnfoam, Brightplus, VTT ja Nordic Soya ovat tutkineet soijan jalostuksen sivuvirtana syntyvän soijamelassia biomuovin raaka-aineena. Osittain Business Finlandin rahoittama tutkimusprojekti kesti neljä vuotta. 

Finnfoam, Brighplus, VTT ja Nordic Soya tiedottivat asiasta 24.3.

”Yhteistyöprojektin tuloksena syntyneellä prosessi-innovaatiolla voidaan ensimmäisenä maailmassa soijantuotannon sivuvirroista valmistaa ekologista maitohappopolymeeriä. Näin voidaan tarjota kestävämpi vaihtoehto sokerista ja maissista tuotetulle maitohappopolymeerille eli PLA:lle, joissa käytetään neitseellisiä raaka-aineita eli viljellään biomuovin, ei ruoan tuotantoa varten”, sanoo tiedotteessa Finnfoamin toimitusjohtaja Henri Nieminen.

Ruoaksi kelpaamaton soijamelassi on aiemmin hävitetty polttamalla. Biomateriaalien valmistaminen ruoantuotannon sivuvirroista parantaa myös tuotannon kannattavuutta.

Eurooppalaista soijaa

Nordic Soya Oy käyttää Uudenkaupungin tehtaassaan Euroopassa viljeltyä soijaa. Sen jalostusprosessissa tähteeksi jäävää soijamelassia on käytetty tutkimuksen raaka-aineena. Kotimainen innovaatio yhdistää synteettistä biologiaa, kemiaa ja materiaaliteknologiaa.

”Projekti on taidonnäyte haastavan teollisuuden tähteen muuntamisesta korkeampiarvoiseksi tuotteeksi mikrobien avulla. Tehtävä on vaatinut merkittäviä teknologisia ponnistuksia prosessin eri vaiheissa. Siinä on hyödynnetty VTT:n osaamista synteettisessä biologiassa, mikrobien muokkauksessa ja bioprosessien optimoinnissa”, sanoo VTT:n strategiajohtaja Tiina Nakari-Setälä.

Ekologinen vaihtoehto muoville 

Kotimaista, eettisesti kehitettyä bioraaka-aineen kehitys- ja tuotantokonseptia voidaan laajentaa jatkossa uusille markkinoille, missä soijapapua jalostetaan ruoka- ja rehutuotantoon. Soijan jalostuksen tähteistä tuotettavalla biomuovilla on valtava potentiaali kiertotalouden skaalattavana vientituotteena: globaalisti soijan tuotannosta yli jäävällä tähteillä voitaisiin tuottaa vuositasolla noin 22 miljoonaa tonnia biomuovia. 

Lääketieteellisistäkin sovelluksista tunnettu biomuovi soveltuu erinomaisesti myös erilaisten kompostoituvien pakkausten valmistukseen sekä esimerkiksi filamentiksi 3D-tulostimiin. 

Finnfoam aikoo ryhtyä hyödyntämään uutta biomuovia rakennusten lämmöneristeiden tuotannossa. Niiden ekologisuutta lisää se, että lämmöneristeet toimivat myös hiilinieluina ja auttavat näin pienentämään rakennusten hiilijalanjälkeä. 

Tehdas vuoden 2023 loppuun mennessä 

Uusien biomateriaali-innovaatioiden pilotointia varten yritykset ovat aloittamassa pilottitehdashanketta Uuteenkaupunkiin Nordic Soya Oy:n eli Euroopan suurimman soijapapujalostamon yhteyteen. Pilottitehdas tullaan rakentamaan 2021–2022 aikana. 

Täysmittakaavan tehdas suunnitellaan käyttöönotettavaksi vuoden 2023 loppuun mennessä. 

Finnfoam Oy jakautui vuoden 2021 alussa kahdeksi yritykseksi, joista FF-Future keskittyy tulevaisuuden ratkaisuihin. Nyt käynnistettävä pilottitehdashanke on FF-Futuren ensimmäinen suuri investointi. 

"Suomella on loistavat mahdollisuudet ryhtyä biomateriaalien edelläkävijäksi, mutta tämä edellyttää, että kotimaassa on resursseja testata tuotantoprosessin skaalausta. Haluamme olla mukana rakentamassa alan kotimaiselle ekosysteemille konkreettisia resursseja, ja etsimme mukaan toimijoita, joilla on kiinnostus rakentaa kotimaista biomateriaalituotantoa ja kaupallistaa sitä globaaleille markkinoille, sanoo Henri Nieminen

Yhteistyökumppaneita haetaan 

Projektin koordinoinnista vastannut Brightplus Oy tuottaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa uusia vihreän kemian innovaatioita, joita pilottitehtaassa voi testata. 

”On iso tekninen edistysaskel, että ruoantuotantoon kelpaamattomista sivuvirroista voidaan nyt valmistaa korkean jalostusarvon kotimaisia vastuullisia biopohjaisia tuotteita”, sanoo Brightplus Oy:n teknologiajohtaja Jarkko Leivo.

JAA