Vaasan yliopisto DERlabin jäseneksi

DERlab-verkostossa ovat mukana Euroopan hajautetun energian huippulaboratoriot.

23.04.2020
Teksti Esko Lukkari

Vaasan yliopiston VEBIC-tutkimusalustan älyverkkolaboratorio FREESI on hyväksytty jäseneksi DERlabiin, alan johtavien tutkimuslaboratorioiden kansainväliseen verkostoon. FREESI-laboratorio on osa Vaasan vahvaa energiaklusteria.

Vaasan yliopiston pääsy verkoston jäseneksi on osoitus siitä, että yliopisto on saavuttanut alan tutkimuksessa kansainvälisen huipputason. Vaasan yliopiston älyverkkolaboratorio on laajentunut, ja vaihtanut nimekseen FREESI.  

Yliopisto tiedotti asiasta 15.4.

DERlab on hajautettuihin energiaresursseihin keskittyneiden, alan johtavien tutkimuslaboratorioiden verkosto. Siinä on Vaasan yliopiston lisäksi 36 jäsentä, eli yliopistoja ja tutkimuslaitoksia etenkin Euroopasta, mutta myös muualta maailmasta.

Vaikutusta EU-ohjelmiin

”DERlab tarjoaa jäsentensä laboratorioita, laitteistoja, järjestelmiä ja living lab -ympäristöjä testikäyttöön ulkopuolisille. Se on myös tutkimusverkosto, jonka kautta löytyy uusia yhteistyökumppaneita ja joka voi yhdessä valmistella EU-rahoitteisia tutkimushankkeita”, sanoo tiedotteessa yliopiston sähkötekniikan professori Kimmo Kauhaniemi.

”Älyverkkojen FREESI-laboratorio on osa Vaasan vahvaa energiaklusteria ja sen yhteistyötä. Kehitämme ja laajennamme tällä hetkellä hyvin aktiivisesti laboratorioympäristöjämme, Kauhaniemi sanoo.

Smart Grid –laboratorio ja FREESI

”Pääsy DERLab-verkoston jäseneksi antaa Vaasan yliopistolle ja VEBICin FREESI-laboratorion tutkimusryhmille sekä alueen yrityksille mahdollisuuden laajempaan tutkimustoimintaan energialiiketoiminnan kehittyessä hajautetumpaan ja joustavampaan energiantuotantoon. Jäsenyys lisää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja vilkastuttaa kansainvälistä tutkijavaihtoa, jolloin kilpaillun kansainvälisen tutkimusrahoituksen määrä ja TKI-toiminnan vaikuttavuus alueella kasvavat, sanoo VEBICin johtaja Suvi Karirinne.

FREESI-laboratoriossa ovat esimerkiksi reaaliaikasimulaattori, tehoelektroniikkalaboratorio, sähköverkkojen suojaukseen, automaatioon ja ohjaukseen keskittynyt PAC-laboratorio sekä erilaiset living labit kuten Sundomissa sijaitseva Sundom Smart Grid. Lisäksi VEBICin polttomoottorilaboratorio ja sinne suunnitellut laajennukset hybridivoimaloineen täydentävät FREESI-laboratoriota.

JAA