Päämainos
Vaihteiden kunnonvalvontaa pilotoitiin IoT:n avulla
Teknologia 27.10. 14:00

Vaihteiden kunnonvalvontaa pilotoitiin IoT:n avulla

Väyläviraston ja FleetCaren yhteishankkeessa oli mukana 80 liikennepaikkaa.

27.10.2020
Teksti Esko Lukkari

Suomessa on testattu uutta IoT-järjestelmää vaihteiden kunnonvalvonnassa. Vaihteiden kuntoa on seurattu ja analysoitu reaaliaikaisesti. Väyläviraston ja ratainfran palveluja tuottavan VR FleetCaren pilottihankkeessa on saatu lupaavia tuloksia.

Vaihteissa esiintyvät viat aiheuttavat häiriöitä liikenteeseen ja lisäksi vaihteiden kunnossapito muodostaa merkittävän osan rataverkon kunnossapitokustannuksista.

VR Group tiedotti asiasta 20.10.

Pilotissa seitsemän mittausasemaa mittasi 80 vaihteen toimintaa tärkeimmillä liikennepaikoilla eri puolella Suomen rataverkkoa. Tavoitteena oli löytää signaaleja vaihteiden kunnossapitotarpeista ennen kuin vaihteessa havaitaan mitään poikkeavaa tai se aiheuttaa liikennehäiriötä. Pilotissa mitattiin yli 500 000 vaihteen kääntötapahtumaa, joten analysoitavaa dataa oli valtava määrä.

”Pilotin aikana mittaustuloksia analysoitiin laajasti ja monenlaisia havaintoja tehtiin, mutta pilotointiaika oli kaiken kaikkiaan tällaiselle toiminnalle varsin lyhyt ja työ jatkuu vielä”, radan kunnossapidon asiantuntija Marko Lehtosaari sanoo tiedotteessa.

Väyläviraston ja FleetCaren yhteistyö pilotin aikana sujui hyvin. Töiden edetessä tuli vastaan monenlaisia uusia asioita, jotka saatiin ratkaistua”, Lehtosaari sanoo.

”Olemme VR Fleetcarella ylpeitä pilotin tuloksista ja sen myötä syntyneestä vaihteiden kunnonvalvontajärjestelmästä. Järjestelmä on koettu hyödylliseksi ja se tarjoaa läpinäkyvyyden vaihteiden toimintaan uudella tavalla. Järjestelmän käyttöönotto on vaivatonta ja ensimmäiset tulokset voidaan saada hyvinkin nopeasti”, palvelun kehityksestä vastannut VR Fleetcaren digitaalisten palveluiden erityisasiantuntija Sami Saloheimo kuvailee.

 

Kohti ennakoivaa kunnossapitoa

 

Vaihteiden kunnossapito perustuu nyt määräaikaishuoltoihin ja reagointiin. Nyt kehitetyllä järjestelmällä kunnossapitoa voidaan optimoida, ja häiriöitä ennakoida. Kun vaihteiden toimintaa mitataan reaaliaikaisesti, myös häiriöiden diagnoosi ja häiriöstä palautuminen nopeutuu. Järjestelmä on suunniteltu raideympäristöön, jossa isoja määriä ratainfrastruktuurin toimilaitteita ohjataan keskitetysti yhdestä paikasta, kuten asetinlaitteelta. 

”Kunnonvalvonnalla saadaan parannettua kriittisten laitteiden käytettävyyttä. Tähän päästään, kun saadaan vikojen syistä enemmän tietoa ja voidaan tiedon avulla kohdistaa kunnossapidon toimenpiteitä paremmin. Parhaimmillaan toimintakunnon heikentyminen voidaan havaita niin varhaisessa vaiheessa, että vikaantuminen ja siitä aiheutuva liikennehäiriö voidaan estää. Myös viasta toipuminen nopeutuu, kun saadaan reaaliaikaista tietoa vaihteen toiminnasta ennen vikaa”, Lehtosaari uskoo. 

Etusivulle >

Lisää teknologiauutisia >

JAA

LUETUIMMAT