Valio käy kilpailulla lantapommin kimppuun
Teknologia 19.12. 08:50

Valio käy kilpailulla lantapommin kimppuun

Maitotuotteiden hiilijalanjälki voisi pienentyä 60 -70 prosenttia.

19.12.2018
Teksti Esko Lukkari

Valion laskelmien mukaan maitotuotteiden hiilijalanjälkeä voitaisiin pienentää lannasta tuotetulla biokaasulla jopa 60-70 prosenttia. Valio järjestää helmikuussa ProLanta-hackathonin, jossa kehitetään teknologisia ja logistisia ratkaisuja lannan nykyistä parempaan hyödyntämiseen.

Parhaillaan Valio etsii hackatoniin tiimejä, joilla on konsepteja lannan käsittelyyn, kuljettamiseen tai hyödyntämiseen energiaksi. Pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali maitoketju eli se, että tuotteiden hiilijalanjälki on nolla.

Suomessa syntyy vuosittain noin 15 miljoonaa tonnia tuotantoeläinten lantaa, mutta lannan hyödyntämisessä on vielä paljon parannettavaa. Paremmalla lannankäsittelyllä kevennetään ympäristökuormitusta, saadaan ravinteet tehokkaampaan käyttöön ja voidaan tuottaa biokaasua korvaamaan fossiilisia polttoaineita.

Valio tiedotti asiasta 12.12.

Tehokkaammalla käsittelyllä lietelannan käyttö lannoitteena helpottuu, vähiin käyvän fosforin kierto tehostuu ja vesistöjä rehevöittävät ravinnevalumat pienenevät.

Palkintoja parhaille

ProLanta-hackatonin tiimeiltä odotetaan ratkaisuja etenkin lietelannan vähentämiseen, kuljettamisen helpottamiseen, ravinteiden jakeistamiseen ja lannan hyödyntämiseen energiaksi. Konseptit voivat olla navetta- ja tilakohtaisia prosessiteknologioita, urakointiin sopivia teknologioita tai logistisia ratkaisuja. Voittajalle on luvassa rahapalkinto, ja potentiaalisimmat tiimit pääsevät jatkoneuvotteluihin Valion kanssa.

”Lannan käsittelyyn tarvitaan monenlaisia menetelmiä, niin paikallisia kuin keskitettyjäkin. Uskomme, että yhteistyöllä päästään parempiin ratkaisuihin kertoo tiedotteessa Valion innovaatiopäällikkö Virpi Jonson.

”Olemme kiinnostuneita jatkokehittämään potentiaalisia konsepteja – tiimien kanssa. Pelkästään Valion tiloilla lantaa syntyy niin paljon, että sen käsittelyssä riittää töitä monellekin toimijalle”, hän sanoo.

Vuonna 2017 Valio patentoi ensimmäisenä maailmassa menetelmän, jonka avulla lietelannasta saadaan tehtyä puhdasta vettä sekä fosfori- ja typpilannoitejakeita. Samalla voidaan tuottaa biokaasua. Valioryhmän 5 300 tilan lannasta riittäisi biopolttoainetta tilojen kaikkiin kulkuneuvoihin ja lisäksi vielä Valion keräily- ja jakeluautoihin.

Valio on syksyn aikana kutsunut koolle eri toimijoita rakentamaan maan laajuista lantaekosysteemiä, jossa verkoston eri toimijat yhdessä ottavat hyödyn irti lannasta. Tavoitteena on, että merkittävä osa valiolaisten tiloilla syntyneestä lannasta pystytään prosessoimaan vuoteen 2030 mennessä.

Valio järjestää ProLanta-hackathonin yhdessä VTT:n kanssa 6.–7.2.2019 Valion tiloissa Helsingissä. Kisaa tuomaroivat sekä ulkopuoliset että Valion edustajat. Ilmoittautuminen on nyt alkanut ja se päättyy 11.1.2019. Osallistujille maksetaan palkkiona 500 eur/henkilö, ja voittajatiimin palkkio on 3 000 euroa.

JAA