VALTARI-allianssille Geoteko-palkinto

Lahden eteläistä kehätietä rakentava allianssi käytti onnistuneesti uudenlaisia koerakenteita.

12.11.2019
Teksti Esko Lukkari

Lahden eteläisen kehätien Lahden pään urakan toteuttava VALTARI-allianssi saa Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen (SGY) GeoTeko 2019 –palkinnon. Palkinto luovutettiin Geotekniikan päivillä 7.11.2019. 

VALTARI-allianssi on tilaajien Väylän, Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan sekä palveluntuottajien Skanska Infra Oy:n ja Pöyry Finlandin muodostama allianssi, joka toteuttaa Lahden eteläisen kehätien Lahden pään osuutta. Lahden eteläinen kehätie avataan liikenteelle loppuvuonna 2020.

Väylä tiedotti palkinnosta 8.11.

Palkinto myönnettiin koerakenteiden laajamittaisessa hyödyntämisessä tien pohja- ja maarakentamisessa. 

GeoTeko on tunnustus parhaalle geotekniselle innovaatiolle, hankkeelle, henkilölle tai muuten alaa edistäneelle taholle. Palkinto jaetaan joka toinen vuosi. 

Rakenteilla olevan Lahden kehätien Kujalan eritasoliittymän alueelle toteutettiin koerakenteina kaksi tienpengertä loppuvuodesta 2017. Koerakenteet varustettiin monitorointilaitteistolla, jolla saatiin kerättyä reaaliaikaista tietoa penkereiden ja pohjamaan käyttäytymisestä. Tavoitteena oli maaperän ominaisuuksien tehokas hyödyntäminen.

Raha- ja materiaalisäästöjä

Koerakenteiden ansiosta saavutettiin huomattavia säästöjä niin materiaaleissa kuin euroissakin. Myös rakenteiden ympäristövaikutukset jäivät pienemmiksi. Hyödyntämällä maanvaraisia penkereitä teräsbetonipaalujen määrää vähennettiin noin 150 km. Hankkeessa on toteutettu myös muita koerakenteita, kuten pohjaveden alentaminen koepumppauksella ja meluvallien toteuttaminen kuivakuorisavesta läjittämällä.

”Tavoitteena oli osoittaa, että pohjamaa kestää huomattavasti oletettua korkeammat penkereet, jolloin aiemmin suunniteltuja paalulaattoja voitaisiin korvata maanvaraisilla penkereillä. Allianssi soveltuu loistavasti uusien ratkaisujen kehittämiseen ja pilotointiin”, sanoo tiedotteessa Väylän geoasiantuntija Veli-Matti Uotinen.

Koerakenteiden monitoroinnilla on kerätty tutkimustietoa koerakenteiden toiminnasta lähes kahden vuoden ajalta. Koerakenteiden toimivuuden tulkinnassa ja näytteenotossa tehtiin yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa ja saadut tulokset ovat osa tohtoritutkijan väitöskirjan aineistoa. Koerakenteissa konkretisoitui pohjatutkimusten laadun merkitys ja Suomessa on nyt käynnistetty häiriintymättömän näytteenoton perehdytystyö pohjatutkimusyrityksille laadun kehittämiseksi. 

JAA