Päämainos
Valtio tukee 400-500:n pikalatauspisteen rakentamista
Teknologia 05.05. 09:20

Valtio tukee 400-500:n pikalatauspisteen rakentamista

Autojen pikalatausverkosto ei kasva pienemmillä paikkakunnilla ilman julkista tukea.

05.05.2022
Teksti Esko Lukkari kuvat Adobe Stock

Energiavirasto järjestää touko-kesäkuussa 2022 tarjouskilpailun tuesta sähköautojen pikalatauspisteiden rakentamista varten. Tarjouskilpailuun voivat osallistua yritykset ja yhteisöt. Kilpailtavaa tukea on tarjolla viisi miljoonaa euroa eli moninkertaisesti aiempaa enemmän.

Vuonna 2021 järjestetyn kilpailutuksen perusteella arvioituna yhden pikalatauspisteen investointikustannus on 32 500 euroa. Tähän tukea on enimmillään mahdollista saada joko 45 tai 35 prosenttia, riippuen siitä hyödynnetäänkö hankkeessa uutta teknologiaa. Energiavirasto tiedotti asiasta 4.5.

”Tukea riittää arviolta 400–500 uuden pikalatauspisteen rakentamiselle, mikä olisi merkittävä lisäys nykyiseen pikalatausverkostoon, joka koostuu noin 700–800 latauspisteestä”, Energiaviraston kilpailutusasiantuntija Roland Magnusson sanoo tiedotteessa.

Kattava verkko tärkeä Suomessa

Magnussonin mukaan tieliikenteen pääliikenneverkon varrelle rakennettavat pikalatauspisteet ovat avainasemassa täyssähköautojen edistämisessä. Kattavan latauspisteverkoston merkitys Suomessa, pitkien etäisyyksien ja kylmän ilmaston maassa, on huomattavasti suurempi kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa. Talvipakkasilla sähköauton akkua on lämmitettävä, mikä syö osan ajosäteestä.

Muutamassa vuodessa täyssähköautojen määrä yhtä julkista pikalatauspistettä kohden on kasvanut 16,6 autosta 35,8 autoon ja kasvuvauhti on voimistunut. Latauspisteitä tarvitaan yhtä autoa kohden enemmän kuin nestemäisten polttoaineiden jakelupisteitä, sillä lataustapahtuman kesto nykyteknologialla on parhaimmillaankin 15–30 minuuttia.

Kannattavuus on ongelmana

Pikalatauspisteiden latausliiketoiminnan haaste on heikko kannattavuus. Vaikka latauslaitteiden keskimääräinen hankintahinta on laskenut, ovat verkkoliitynnän tehovaatimukset kasvaneet yhä suurempitehoisten pikalatauspisteiden myötä. Korkeat verkkoliityntäkustannukset ja epävarma tulevaisuuden käyttöaste ovat haastava yhdistelmä. Siksi pienemmillä paikkakunnilla ja vähäisillä lataustapahtumilla pikalatauspisteiden verkosto ei kasva ilman julkista tukea.

Julkisesta pikalatauspisteestä sähkö on jonkin verran kalliimpaa kuin kotona tai työpaikalla ladattu sähkö. Tämä johtuu siitä, että suuritehoisesta tasavirtalatauksesta aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia verrattuna kotona tai työpaikalla tapahtuvaan normaalitehoiseen vaihtovirtalataukseen.

”Aiempien tarjouskilpailuiden kokemusten perusteella tukiehtoja on muutettu siten, että tukipäätöksen saa siirtää toiselle tuen saajalle pääsääntöisesti vain liiketoimintakaupan tai sulautumisen yhteydessä. Myöskään tarjouskilpailussa ilmoitettua sijaintia ei saa myöhemmin muuttaa kuin korkeintaan yhden kilometrin säteellä. Näillä ehtojen muutoksilla rajoitetaan tukipäätösten ns. jälkimarkkinan syntymistä”, Magnusson sanoo.

JAA