Päämainos
VATT:n Datahuone tukee julkista päätöksentekoa
Teknologia 07.09. 06:29

VATT:n Datahuone tukee julkista päätöksentekoa

GSE:n Tilannehuonetta muistuttava Datahuone on kansainvälisestikin ainutlaatuinen hanke.

07.09.2022
Teksti Esko Lukkari

Suomeen on perustettu kansainvälisestikin ainutlaatuinen tietopohjaista päätöksentekoa edistävä VATT:n itsenäinen yksikkö, Datahuone. 

Datahuone toimii kiinteässä yhteistyössä Taloustieteen keskus Helsinki GSE:n ja Tilastokeskuksen kanssa. Datahuoneelle haetaan nyt johtajaa.

VATT tiedotti asiasta 2.9.

Poikkihallinnollisen Datahuoneen tehtävänä on tuottaa nopeasti tietoa päätöksenteon tueksi muuttuvissa tilanteissa. Datahuoneen taustalla on vuosina 2020-2021 koronapandemian takia toiminut Helsinki GSE:n Tilannehuone-hanke. Siinä analysoitiin pandemian seurauksiin liittyvää dataa siten, että voitiin tukea esimerkiksi koronan yritystukiin liittyvää päätöksentekoa.

Datahuone saa oman määrärahan

Datahuoneen palveluita voivat hyödyntää esimerkiksi ministeriöt, ja se voi tehdä yhteistyötä tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Esimerkkejä uusista muuttuvista tilanteista poliittisessa ympäristössä ovat sota Ukrainassa ja sen seuraukset yritystoimintaan ja kuluttajille.

”Datahuoneella on oma määrärahansa. VATT:n tutkimus- ja asiantuntijatoiminta jatkuu entiseen tapaan. Datahuone tuo meille uuden toimintamuodon”, sanoo tiedotteessa VATT:n ylijohtaja Mikael Collan.

Helsinki GSE tuo Datahuoneeseen lisää taloustieteellistä osaamista ja kokemukset Tilannehuoneen nopeasta toimintatavasta. Tilastokeskus vastaa korkeatasoisten rekisteriaineistojen yhdistämisestä.

”Pystymme käyttämään esimerkiksi veroviranomaisen, Kelan ja Tullin aineistoja yhdistetysti, laajasti ja nopeutetulla menettelyllä. Kaikki käyttö perustuu lakiin. Aineiston käyttö on siis äärimmäisen tietoturvallista. Datahuoneen tekemä selvitystyö on viranomaistoimintaa”, sanoo Collan.

Datahuoneen käytännön toiminta jakaantuu eri teemoja käsitteleviin ryhmiin. Näistä yritysryhmä on jo aloittanut toimintansa, ja energia-asioihin ja vihreään siirtymään keskittyvä ryhmä on käynnistymässä. Datahuoneen toimintaa koordinoi ministeriöiden ja virastojen edustajista koottu ohjausryhmä.

JAA