Päämainos

Väylä teettänyt sähkötieselvityksen

Tieverkon sähköistäminen on keino vähentää myös liikenteen päästöjä.

29.05.2020
Teksti Esko Lukkari

Väylävirasto esittelee kesäkuussa selvityksensä tieverkon sähköistämisestä ja sen avulla tapahtuvasta tieliikenteen päästöjen vähentämisestä. 

Esimerkiksi Saksa ja Ruotsi ovat jo lähteneet aktiivisesti kehittämään ja pilotoimaan sähköteitä.

Väyläviraston tilaaman selvityksen ovat tehneet Gaia Consulting ja FLOU. Selvitys julkaistaan kesäkuun loppuun mennessä. Väylävirasto tiedotti asiasta 22.5.

Väylävirasto esittelee selvityksen tuloksia jo 12.6. tiedotustilaisuudessaan. Tilaisuudessa kerrotaan sähköistyksen vaihtoehtoisista toteutustavoista, kustannuksista ja vaikutuksista.

Lataus ajon aikana

Sähköistetyllä tiellä ajoneuvot saavat liikkumiseen tarvitsemansa sähkön tieverkosta ja voivat liikkuessaan myös ladata akkujaan. Sähköistettyjen teiden etuina on pidetty sitä, että ajoneuvoissa riittäisi entistä pienempi akkukapasiteetti ja sähkön käyttö tulisi mahdolliseksi myös pitkämatkaisessa ja raskaassa liikenteessä. 

Sähköteiden toteutus edellyttää kuitenkin useiden toimijoiden yhteistyötä ja mittavia investointeja. Monet pitkien välimatkojen maat, kuten esimerkiksi Saksa ja Ruotsi ovat jo pilotoimassa sähköteitä.

Väylävirasto on kevään aikana tehnyt aiheesta ensimmäisen laajemman selvityksen, jossa vertaillaan erilaisten teknologia- ja liiketoimintavaihtoehtojen soveltuvuutta Suomessa. Siinä pureudutaan myös sähköistämisen kustannuksiin ja vaikutuksiin mm. liikenteen päästöihin, turvallisuuteen ja sähköverkkoon. Sähköteiden kannattavuutta arvioidaan eri laajuuksissa toteutettuna esimerkiksi yksittäisen teollisuuden kuljetusreitin osalta tai laajemmin päätieverkolla.

JAA